Day: April 24, 2021

ประโยชน์ของไฮโดรเจน

ไฮโดรเจน หรือ ธาตุไฮโดรเจน ( Hydrogen ) คืออะไร ? เมื่อกล่าวถึงไฮโดรเจนหลายคนไม่รู้เลยว่าคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรต่อชีวิต ดูเหมือนว่าเป็นไฮโดรเจนเป็นธาตุแค่ธาตุชนิดหนึ่งที่ไม่มีความสำคัญต่อชีวิตของเราเลย แต่จริงๆ แล้วไฮโดรเจนเป็นธาตุที่อยู่ใกล้ตัวเราและมีความสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เครดิตฟรี ไฮโดรเจน คือ ธาตุที่ทำให้เกิดน้ำ เพราะไฮโดรเจนเป็นส่วนหนึ่งของ น้ำ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ดีเอ็นเอซึ่งเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์เราด้วย ไฮโดรเจนนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการมีชีวิต ทุกชีวิตนั้นล้วนมีองค์ประกอบของไฮโดรเจนอยู่ในร่างกายไฮโดรเจนเป็นธาตุอันดับที่ 1 ของตารางธาตุ มีสัญลักษณ์คือ H เลขอะตอม 1 อะตอมของธาตุไฮโดรเจนมีน้ำหนัก 1.00794 amu เป็นธาตุอโลหะ ธาตุประกอบด้วย นิวเคลียส์อยู่ตรงกลางของอะตอม ซึ่งภายในนิวเครียส์ประกอบไปด้วยโปรตอนที่มีประจุเป็นบวก และนิวตรอนที่ไม่มีประจุทางไฟฟ้า ด้านนอกจะมีอิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบ วิ่งอยู่รอบๆ ไฮโดรเจนนั้นอยู่ได้ทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิของธาตุไฮโดรเจนในขณะนั้น ซึ่งในบรรยากาศของโลกเรานี้จะมีธาตุไฮโดรเจนอยู่ประมาณ 0.1 ppm หรือร้อยละ 75 ของสารชีวมวลที่มีอยู่บนโลก ลักษณะของไฮโดรเจน คือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ติดไฟง่าย พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติมี […]

บทบาทหน้าที่ของวิตามินบี 2

ค.ศ.1916 แมคคิลัมได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิตามินบีสอง โดยพบว่าเมื่อสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคเหน็บชาถูกทำลายด้วยความร้อน ก็ปรากฏสารที่มีคุณสมบัติในการช่วยการเจริญเติบโตนั่นคือวิตามินบีนั่นเอง แต่สำหรับ อเมริกาจะเรียกว่า วิตามินจี ( Vitamin G ) และในเยอรมันกับอังกฤษก็เรียกว่า วิตามินบี 2 ( Vitamin B2 ) นั่นเอง และต่อมา วอร์เบิร์กและคริสเทียนก็ค้นพบว่าสารสกัดจากยีสต์ที่เรืองแสงได้และมีสีแดง เขียว เหลืองนั้น เป็นสารชนิดเดียวกันกับที่แยกได้จากน้ำนม และต่อมาในปี เครดิตฟรี ค.ศ.1933 เกอร์กีและคูนก็ได้ทำการแยกสารชนิดนี้ออกมาจากธรรมชาติ โดยพบว่าสามารถแยกได้จากธรรมชาติหลากชนิด เช่น แยกสีเหลืองจากน้ำนม แยกจากไข่ขาว เป็นต้น และเนื่องจากสารที่แยกออกมาได้เป็นสารชนิดเดียวกันจึงตั้งชื่อให้เรียกได้ง่ายว่า ไรโบเฟลวิน ( Riboflavin ) นั่นเองในปี ค.ศ.1945 ได้มีการนำวิตามินบี 2 มาทดลองกับคนเป็นครั้งแรก โดยซีเบรลและบัทเลอร์ (Sebrell and Butlet) เป็นผู้ทำการทดลอง ซึ่งก็พบว่าวิตามินบี 2 มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของคนเป็นอย่างมาก และหากร่างกายขาดวิตามินบี 2 ก็จะทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้อีกด้วย โดยเฉพาะบริเวณสองข้างจมูกและมุมปากก่อให้เกิดโรคปากนกกระจอกเทศได้ […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์มีประโยชน์อย่างไร

การรักษาผู้ป่วยนอกจากการรักษาทางการแพทย์ ด้วยการผ่าตัด การรับประทานยาแล้ว การดูแลด้านโภชนการสำหรับผู้ป่วยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรักษาด้านการแพทย์เลยทีเดียว เพราะว่าผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนต่อและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายตามความเหมาะสมของโรคที่ตนเองเป็นอยู่นั้น เครดิตฟรี จะทำให้ร่างกาย ของผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้น จึงมีโอกาสที่จะหายจากโรคได้เร็วและมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการดูแลด้านโภชนการ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์ออกมาสำหรับผู้ป่วย เพื่อที่ผู้ป่วยจะได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ ถึงแม้ว่าผลิตเสริมอาหารทางการแพทย์จะไม่สามารถทำการรักษาให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้เหมือนกับการรับประทานยา แต่ว่าผลิตเสริมอาหารทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเพิ่มความสมดุลของสารอาหารภายในร่างกาย ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อระบบทำงานได้ดีการฟื้นฟู ซ่อมแซมและรักษาร่างกายให้หายจากการเจ็บป่วยย่อมมีโอกาสหายได้มากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น แต่ในมีผู้ป่วยบางรายมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตเสริมอาหารทางการแพทย์กับอาหารเสริมทั่วไปว่าเป็นสิ่งเดียวกัน สามารถรับประทานได้เหมือนกัน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยจึงหันไปรับประทานอาหารเสริมแทนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์ เพราะด้วยราคาที่ถูกกว่าและคิดว่ามีคุณสมบัติที่เหมือนกันสามารถรับประทานแทนกันได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยบางรายมีอาการป่วยที่หนักขึ้นหรืออาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากการรับประทานอาหารเสริมที่ไม่เหมะสมกับโรคที่เป็นอยู่ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับประทานอาหารเสริมวิตามินรวม ทำให้มีความอยากอาหารและรับประทานอาหารมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ปัจจุบันนี้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์มีวางจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในรูปแบบผงหรือพร้อมดื่ม มีการโฆษณาสรรพคุณให้ผู้บริโภคฟังมากมาย บางชนิดบอกว่าสามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรง บางชนิดช่วยรักษาโรคได้ บางก็โฆษณาว่าเป็นอาหารเสริมทางการแพทย์แต่บางชนิดก็บอกเพียงว่าเป็นอาหารเสริม แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์ต่างกันอย่างไร อาหารเสริม และ ผลิตเสริมอาหารทางการแพทย์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไรอาหารเสริม ( Complementary foods ) คือ อาหารที่เราทำการรับประทานเพิ่มเติมจากการรับประทานอาหาร หลักทั้ง 5 หมู่ ซึ่งการรับประทานอาหารเสริมเหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายอย่ในสภาวะปกติไม่มีอาหารเจ็บป่วยของโรคเกิดขึ้น ซึ่งอาหารเสริมจะเข้าไปเพิ่มประมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่ได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอจากการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน เช่น วิตามิน แร่ธาตุ และเกลือแร่ที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ดังนั้นการรับประทานอาหารเสริมมักจะรับประทานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อความสวยงาม ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย […]

แหล่งอาหารของแร่ธาตุซีลีเนีย

ซีลีเนียม (Selenium) เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันและชะลอความชรา โดยซีลีเนียมและวิตามินอีจะทำงานเสริมกัน ซึ่งต่างก็ช่วยให้อีกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยซีลีเนียมมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสร้างกลูตาไธโอนเพอรอกซิเดส ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลักของร่างกายที่พบได้ในทุกเซลล์ เครดิตฟรี แหล่งที่พบแร่ธาตุซีลีเนียม ได้แก่ อาหารทะเล ตับ ไต ปลาทูน่า จมูกข้าวสาลี รำข้าว หัวหอม กระเทียม มะเขือเทศ บรอกโคลี ข้าวกล้อง เป็นต้นโรคจากการขาดซีลีเนียมคือ โรคคีชาน (Keshan disease) ซึ่งจะมีอาการไม่แข็งแรง อ่อนเพลียเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติผลเสียของการรับประทานเกินขนาด หากรับประทานในปริมาณที่สูงมากอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น โรคของระบบทางเดินอาหาร ลมหายใจเหม็นคล้ายกลิ่นกระเทียม เล็บเปราะ รู้สึกขมในปาก สีผิวเหลือง และขอแนะนำว่าไม่ควรรับประทานเกิน 400 ไมโครกรัมต่อวัน โดยศัตรูของซีลีเนียม ได้แก่ กระบวนการแปรรูปอาหารคำแนะนำในการรับประทานซีลีเนียมขนาดที่แนะนำให้รับประทานต่อวัน สำหรับผู้หญิงเท่ากับ 50 ไมโครกรัม สำหรับผู้ชาย 70 ไมโครกรัม สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 65 ไมโครกรัม และสำหรับหญิงผู้ให้นมบุตร 75 ไมโครกรัมผู้ชายจะต้องการซีลีเนียมมากกว่าผู้หญิง เพราะเกือบครึ่งของซีลีเนียมในร่างกายจะรวมกันอยู่ในอัณฑะและต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ ซึ่งอยู่ติดกันกับต่อมลูกหมาก […]

ซัลเฟอร์คืออะไร

ซัลเฟอร์หรือกำมะถัน ที่มาจากแหล่งธรรมชาติที่ดีที่สุด เช่น เนื้อไม่ติดมัน ไข่ ปลา ถั่วแห้ง กระเทียม คะน้า กะหล่ำปลี กะหล่ำดาว เป็นต้น แร่ธาตุซัลเฟอร์ยังไม่มีขนาดที่แนะนำให้รับประทานในแต่ละวัน แต่หากรับประทานโปรตีนเพียงพออยู่แล้วก็จะได้รับซัลเฟอร์ในปริมาณที่เพียงพอตามไปด้วย เครดิตฟรี เอ็มเอสเอ็ม (MSM : Methylsulfonylmethane) เป็นซัลเฟอร์แบบอินทรีย์ โดยมีวางจำหน่ายเป็นเม็ดในขนาดปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมร่วมกับวิตามินซีคอมเพล็กซ์ โดยซัลเฟอร์แบบอินทรีย์ (MSM) จะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ อย่าจำสับสนกับยาในกลุ่มซัลเฟอร์แบบอนินทรีย์ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ ที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้สำหรับหลาย ๆ คน และยังไม่พบอาการเป็นพิษหรืออันตรายใด ๆ หากได้รับธาตุซัลเฟอร์แบบอินทรีย์ในปริมาณมากเกินไป แต่ก็อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากรับประทานซัลเฟอร์แบบอนินทรีย์ในปริมาณมากประโยชน์ของซัลเฟอร์ซัลเฟอร์ (Sulfur) เป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อสุขภาพผม ผิวพรรณ และเล็บธาตุซัลเฟอร์ช่วยรักษาสมดุลออกซิเจน ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของสมองประโยชน์ของแร่ธาตุนี้ช่วยให้สีผิวนวลเนียนแร่ธาตุนี้มีส่วนช่วยให้ผมเงางามช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อแบคทีเรียซัลเฟอร์ช่วยให้ตับขับน้ำดีซัลเฟอร์จะทำงานร่วมกับวิตามินบีรวมในกระบวนการเผาผลาญอาหารพื้นฐานของร่างกาย และเป็นส่วนหนึ่งของกรดอะมิโนที่มีส่วนในการสร้างเนื้อเยื่อเอ็มเอสเอ็มมีผสมอยู่ในโลชันสำหรับแก้ปัญหาผิว สล็อต การรับประทาน MSM ร่วมกับกลูโคซามีน ซึ่งเป็นสารในกลุ่มซัลเฟอร์อีกตัวหนึ่ง จะช่วยลดอาการปวดตึงจากข้ออักเสบได้ดีมากสำหรับอาการภูมิแพ้ต่าง ๆ หรือโรคติดเชื้อพยาธิ หรือต้องการฟื้นฟูร่างกายจากการออกกำลังกายอย่างรวดเร็ว การรับประทาน MSM ร่วมกับวิตามินซีคอมเพล็กซ์เป็นสูตรที่ได้ผลยอดเยี่ยม (สำหรับโรคภูมิแพ้ แนะนำให้รับประทาน 1,000 […]

ชื่อย่อของสารในอาหารเสริม

ในปัจจุบันนี้มีผู้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ กันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาหารเสริมเหล่านั้นมักจะเขียนด้วยตัวอักษรย่อต่าง ๆ ซึ่งชวนให้ผู้บริโภคอย่างเราสับสนได้ว่าสารเหล่านี้คืออะไร ทำหน้าที่อะไร และมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย เพราะบ่อยครั้งเราไม่ทราบเลยว่าเรากำลังรับประทานอะไรอยู่ นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คุณควรจะรู้บ้างเพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเอง โดยรายชื่อสารต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสารที่พบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดต่าง ๆ อย่างเช่น วิตามินรวม วิตามินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สั่งมาจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งผมหวังว่ารายชื่อย่อของสารต่าง ๆ เหล่านี้จำนวน 29 ชื่อ จะทำให้คุณเข้าใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ที่คุณจะได้รับอย่างสูงสุด ไปดูกันเลย เครดิตฟรี AHAs (กรดอัลฟาไฮดรอกซี่) คือ สารช่วยผลัดเซลล์ผิว ช่วยลดความเหนียวและการเกาะตัวกันของเซลล์ผิวเก่าAKG (อัลคิลกลีเซอรอล) คือ สารที่ช่วยต่อสู้กับโรคหลายชนิด ซี่งสกัดมาจากน้ำมันตับปลาฉลามBHAs (กรดเบตาไฮดรอกซี่) คือ สารช่วยผลัดเซลล์ผิว ช่วยลดความเหนียวและการเกาะตัวกันของเซลล์ผิวเก่าCLA (กรดคอนจูเกเทดไลโนเลอิก) คือ สารที่ช่วยลดไขมันในร่างกาย ช่วยส่งเสริมการลดน้ำหนัก เสริมสร้างความกระชับของกล้ามเนื้อ และยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้หลายชนิดCo-Q 10 (โคเอนไซม์คิวเทน) คือ สารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ ช่วยรักษาโรคเหงือก และยังช่วยลดความดันโลหิตอีกด้วยDGL […]

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกรดโฟลิก

กรดโฟลิก (โฟเลต, โฟลาซิน) หรือ วิตามินบี 9 หรือที่รู้จักกันในชื่อ วิตามินเอ็ม หรือ วิตามินบีซี (Bc) จัดอยู่ในกลุ่มของ วิตามินบีรวม มีหน่วยวัดเป็นไมโครกรัม (มคก. หรือ mcg.) มีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญโปรตีน มีความสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง ช่วยในการสร้างกรดนิวคลีอิก และมีความจำเป็นต่อการแบ่งตัวของเซลล์ นอกจากนี้ร่างกายต้องใช้ในกระบวนการใช้น้ำตาลและกรดอะมิโน โดยกรดโฟลิกนั้นถูกทำลายได้ง่ายด้วยอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานเกินไป แหล่งที่พบกรดโฟลิกตามธรรมชาติ ได้แก่ ไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม แคร์รอต แคนตาลูป ฟักทอง เอพริคอต อะโวคาโด อาร์ทิโชก ถั่ว แป้งไรย์แบบสีเข้มที่ไม่ผ่านการขัดสี ทอร์ทูลายีสต์ เป็นต้น เครดิตฟรี ผลเสียของการรับประทานเกินขนาด ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีอาการที่เป็นพิษต่อร่างกายหากรับประทานในปริมาณมากติดต่อกัน แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการผื่นแพ้ได้บ้าง และหากร่างกายมีกรดโฟลิกมากเกินไป อาจทำให้เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี 12 ไม่แสดงออกมา โดยศัตรูของกรดโฟลิก ได้แก่ น้ำ กระบวนการแปรรูปอาหาร (โดยเฉพาะการต้ม) แสงแดด ความร้อน ยาในกลุ่มซัลฟา ฮอร์โมนเอสโตรเจน […]

Scroll to top