การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน

ในร่างกายของเราทุกคนนั้นมีสารเคมีที่เรียกว่า “ ฮอร์โมน ” ซึ่งถูกสร้างโดยเซลล์ หรือต่อมต่างๆ ทั้งนี้ฮอร์โมนมีส่วนในการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะ หากฮอร์โมนเสียสมดุล มันก็อาจส่งผลต่ออารมณ์ สุขภาพ และอาจทำให้เกิดความผิดปกติหรือโรคร้ายต่างๆ ถ้าฮอร์โมนขาดความสมดุลแล้วก็สามารถส่งผลให้ร่างกายรู้สึกอ่อนล้า ซึ่งสัญญาณเตือนที่บอกว่าฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน ( Hormone Assays ) จึงเป็นการตรวจหาความผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆ

เครดิตฟรี

ฮอร์โมนที่สำคัญในร่างกาย

 1. β- HCG ( beta-HCG )

วัตถุประสงค์ของการตรวจ β- HCG ( beta-HCG )
เป็นการตรวจเลือดหาฮอร์โมนตัวนึงที่ใช้เป็นสารบ่งชี้โรคมะเร็งของรกภายในมดลูก หรือโรคมะเร็งลูกอัณฑะ โดยปกติ Human Chorionic Gonadotropin ( HCG ) ซึ่งมี β- HCG ( beta-HCG ) เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งนับเป็นฮอร์โมนที่ถูกใช้มาแต่ดั้งเดิมเพื่อตรวจการตั้งครรภ์

ค่าปกติของ β- HCG ( beta-HCG )
ผู้หญิง ( ที่ไม่ตั้งครรภ์ ) : HCG < 3.0 mIU / mL
ผู้หญิง ( ภายหลังวัยทอง ) : HCG < 6.0 mIU / mL
ผู้ชาย : HCG < 2.0 mIU / mL

ค่าผิดปกติของ β- HCG ( beta-HCG )

 1. ในทางน้อย อาจแสดงว่า
  ก. ในผู้หญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ค่าต่ำมากเท่าใดถือว่าไม่ผิดปกติ
  ข. ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อาจสงสัยว่าจะแท้ง
 2. ในทางมาก อาจแสดงว่า
  ก. อาจเริ่มมีการตั้งครรภ์
  ข. อาจเกิดการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก เป็นเนื้องอกคล้ายไข่ปลาโดยไม่ปรากฏตัวทารก
  ค. อาจมีการตั้งครรภ์นอกมดลูก
  ง. อาจบ่งชี้โรคมะเร็งของรกภายในมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งลูกอัณฑะ มะเร็งตับ หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สล็อต

 1. Prolactin ( PRL)

วัตถุประสงค์ของการตรวจ Prolactin ( PRL)
เพื่อจะตรวจเลือดหาระดับโปรแลคติน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผลิตมาจากต่อมใต้สมอง ที่มีบทบาทควบคุมระบบฮอร์โมนสำคัญของร่างกาย

ค่าปกติของ Prolactin ( PRL)
ผู้หญิง : 3.4 – 24.1 ng / dL
ผู้ชาย : 4.1 – 18.4 ng / dL

ค่าผิดปกติของ Prolactin ( PRL)

 1. ในทางน้อย อาจแสดงว่า
  ก. อาจเกิดมะเร็งที่ต่อมใต้สมอง
  ข. ต่อมใต้สมองเสียหายจากเหตุหลอดเลือดในสมองขัดข้อง
 2. ในทางมาก อาจแสดงว่า
  ก. อาจเกิดมะเร็งลุกลามไปถึงต่อมใต้สมอง
  ข. อาจเกิดถุงน้ำมากผิดปกติในรังไข่
  ค. อาจเกิดอาการเบื่ออาหาร
  ง. เกิดจากการกินยาประเภทคลายเครียดหรือยาคุมลดความดันเลือด
  จ. อาจเกิดโรคหรือเหตุสำคัญที่ไฮโปธาลามัส
  ฉ. เกิดโรคไต
  ช. อาจเกิดอาการบวมชนิดไม่ใช่มะเร็งที่บริเวณต่อมใต้สมอง
 3. Follicle Stimulating Hormone ( FSH )

วัตถุประสงค์ของการตรวจ Follicle Stimulating Hormone ( FSH )
เพื่อใช้ผลการตรวจเลือดวิเคราะห์บทบาทของฮอร์โมน Follicle Stimulating Hormone ( FSH ) ที่ช่วยจำแนกความเป็นมนุษย์เพศหญิงและเพศชายให้เด่นชัด ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าสภาวะมีความพร้อมทางเพศที่จะสืบพันธุ์ให้กำเนิดบุตร

สล็อตออนไลน์

ค่าปกติของ Follicle Stimulating Hormone ( FSH )
ผู้หญิง ( ที่ไม่ตั้งครรภ์ )
– Follicular phase = 3.5 – 12.5 mIU / mL
– Ovulatory phase = 4.7 – 21.5 mIU / mL
– Luteal phase = 1.7 – 7.7 mIU / mL
ผู้หญิง ( ภายหลังวัยทอง หรือหมดระดู ) = 25.8 – 134.8 mIU / mL
ผู้ชาย = 1.5 – 12.4 mIU / mL

ค่าผิดปกติของ Follicle Stimulating Hormone ( FSH ) ในผู้หญิง

 1. ในทางน้อย อาจแสดงว่า
  ก. ต่อมใต้สมองหรือสมองส่วนไฮโปธาลามัสอาจเกิดโรคใดโรคหนึ่ง
  ข. เกิดภาวะเครียดผิดปกติ
  ค. เบื่ออาหาร
  ง. รับประทานอาหารไม่สมดุล หรือรับประทานอาหารไม่เพียงพอ
  จ. อาจเกิดการเริ่มต้นของการปฏิสนธิ
  ฉ. รังไข่อาจทำงานอยู่โดยไม่ยุติอย่างสมบูรณ์แบบ
 2. ในทางมาก อาจแสดงว่า
  ก. เกิดโรคมะเร็งรังไข่
  ข. มีโรคทางพันธุกรรมทำให้รังไข่มีปัญหา
  ค. รังไข่อาจเสียหายจากการรักษาโรคด้วยวิธีเคมีบำบัด
  ง. รังไข่อาจเสียหายจากโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง
  จ. เกิดภาวะมีถุงมากผิดปกติในรังไข่ทำให้ไม่ตกไข่
  ฉ. อาจเกิดการเริ่มต้นวัยหนุ่มสาวเร็วเกินไป
  ช. เกิดจากการเริ่มเข้าสู่ภาวะหมดระดูทำให้ Follicle Stimulating Hormone ( FSH ) สูงกว่าปกติ
  ซ. เกิดภาวะผิดปกติที่รังไข่หรือเกิดโรคที่รังไข่
  ฌ. การตกไข่ไม่สำเร็จ
  ญ. กระบวนการปฏิสนธิอาจมีภาวะผิดปกติ

slot

ค่าผิดปกติของ Follicle Stimulating Hormone ( FSH ) ในผู้ชาย

 1. ในทางน้อย อาจแสดงว่า
  ก. อาจเกิดปัญหาโรคต่อมใต้สมองหรือต่อมไฮโปธาลามัส
 2. ในทางมาก อาจแสดงว่า
  ก. เกิดภาวะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ
  ข. ลูกอัณฑะถูกเชื้อไวรัสร้ายแรงบางชนิดโจมตี
  ค. ลูกอัณฑะอาจได้รับความกระทบกระเทือนมากเกินไปจนเกิดอาการบอบช้ำระคายเคือง
  ง. ลูกอัณฑะเสื่อม จากการได้รับสารเคมีบำบัดโรคอื่น
  จ. ลูกอัณฑะอาจถูกฉายรังสีบ่อยเกินไปจากการรักษาโรคหรืออุบัติเหตุ
  ฉ. อาจเกิดโรคมะเร็งของลูกอัณฑะ
  ช. อาจเกิดโรคภูมิต้านทานทำลายตนเอง
 3. Luteinizing hormone ( LH )

วัตถุประสงค์ของการตรวจ Luteinizing Hormone ( LH )
การตรวจหาค่า Luteinizing Hormone ( LH ) โดยทั่วไปมักมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบความผิดปกติของกระบวนการให้กำเนิดบุตรและวงรอบประจำเดือนของสตรี

ค่าปกติของ Luteinizing Hormone ( LH )
ผู้หญิง ( ที่ไม่ตั้งครรภ์ )
– Follicular phase = 2.4 – 12.6 mIU / mL
– Ovulatory phase = 14.0 – 95.6 mIU / mL
– Luteal phase = 1.0 – 11.4 mIU / mL
ผู้หญิง ( ภายหลังวัยทอง หรือหมดระดู ) = 7.7 – 58.5 mIU / mL
ผู้ชาย = 1.7 – 8.6 mIU / mL

การตรวจเลือดวิเคราะห์ฮอร์โมน
Scroll to top