Day: May 16, 2021

ภาวะเม็ดเลือดขาวสูง

ภาวะเม็ดเลือดขาวสูง ( Leukocytosis ) คือ ภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวในโลหิตสูงกว่าปกติ โดยภาวะนี้อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม หรือเป็นกลไกที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ ทำให้มีเม็ดเลือดขาวในร่างกายมากกว่า 11,000 เซลล์/ไมโครลิตร ซึ่งโดยปกติแล้วจำนวนเม็ดเลือดขาวจะอยู่ระหว่าง 4,000 – 11,000 เซลล์/ไมโครลิตร เครดิตฟรี ชนิดของเม็ดเลือดขาวโดยปกติแล้วในร่างกายจะมีสัดส่วนของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด คือ นิวโทรฟิล 40-80%, ลิมโฟไซต์ 20-40%, โมโนไซต์ 2-10%, อีโอซิโนฟิล 1-6% และ เบโซฟิล 0-2% เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิล ( Neutrophil ) เป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวที่มีมากที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พิษจากสารต่าง ๆ หรือแม้แต่ต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง ซึ่งถ้านิวโตรฟิลมีค่าสูงจะแสดงถึงเป็นสัญญาณของการติดเชื้อแบคทีเรีย เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ ( Lymphocyte ) เป็นเม็ดเลือดขาวที่ผลิตจากไขกระดูก เม็ดเลือดขาวชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ๆ คือ บีเซลล์ ( […]

ให้ความรู้เกี่่ยวกับฮีโมโกลบิน

ฮีโมโกลบินหรือเฮโมโกลบิน ( Hemoglobin ) เป็นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนเลือด มีโมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์เม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ฮีม ( Heme ) ฮีมนี้ทำหน้าที่ดักจับและขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและจับธาตุกับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ฮีมมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบเกิดจากโมเลกุลโปรตีน 4 ตัวที่เชื่อมต่อกันเรียกว่าสายโกลบูลิน ( Globulin Chains ) โดยปกติโครงสร้างของฮีโมโกลบินในผู้ใหญ่จะประกอบไปด้วยสายโกลบูลินชนิดอัลฟา 2 ตัว และสายโกลบูลินชนิดเบต้า 2 ตัว ส่วนในทารกพบเพียงสายโกลบูลินชนิดอัลฟา 2 ตัว และสายโกลบูลินชนิดแกมมา 2 ตัว ไม่พบสายโกลบูลินชนิดเบต้า แต่เมื่อทารกเริ่มโตขึ้น สายโกลบูลินชนิดแกมมาจะค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยสายโกลบูลินชนิดเบต้า และกลายเป็นโครงสร้างของฮีโมโกลบินแบบผู้ใหญ่ต่อไป เครดิตฟรี วัตถุประสงค์ในการตรวจฮีโมโกลบินเพื่อตรวจวัดปริมาณโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่มีว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ ฮีโมโกลบินที่พบได้ทั่วไปมี 3 ชนิดคือฮีโมโกลบิน เอ ( Hemoglobin A ) พบมากที่สุดในคนวัยผู้ใหญ่ แต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคบางชนิด เช่น […]

ระวังไขกระดูกมีความผิดปกติ

ไขกระดูกมีความผิดปกติ Myeloproliferative disease ( MPD ) หรือ โรคมัยอีโลโพรลิฟเฟอเรทีฟ ปัจจุบันองค์การอนามัยโรคได้ใช้ชื่อโรคนี้ว่า Myeloproliferative neoplasm ย่อว่า MPN คือ กลุ่มโรคไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดมากผิดปกติ ประกอบด้วยโรคมะเร็งแบบเรื้อรังชนิดต่างๆ ที่เกิดจากมีการผิดปกติในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากเกินไปของเซลล์ชนิดต่างๆของไขกระดูก ซึ่งโรคนี้สามารถพบในผู้ใหญ่ได้ทั้งชายและหญิง จัดเป็นโรคที่มีความรุนแรงปานกลาง จึงต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหรืออาจใช้เวลาหลายปีโรค Myeloproliferative เป็นกลุ่มของความผิดปกติที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยการเพิ่มจำนวนเซลล์ของเซลล์โลหิตหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเส้นในเลือดส่วนปลายซึ่งแตกต่างจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน เครดิตฟรี การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจ complete blood count ( CBC ) จะพบระดับเม็ดเลือดแดง, เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือดต่ำ ( pancytopenia ) การตรวจไขกระดูกด้วยการตรวจทางเซลล์วิทยา หรือด้วยการตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจหายีนผิดปกติการรักษาโรคMPD จะเป็นการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด หรือ ยารักษาตรงเป้า ร่วมกับการรักษาประคับประคองตามอาการ ประเภทความผิดปกติของ myelofibrosisปฐมภูมิ มีผลต่อเซลล์เม็ดเลือดแดง ไม่เจริญเต็มที่ตามปกติและมีรูปร่างผิดปกติ ทำให้เกิดความหนาหรือแผลเป็นของเส้นใยในไขกระดูกซึ่งสามารถลดการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและทำให้เกิดโรคโลหิตจาง polycythemia vera ( PV ) เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดแดงในไขกระดูกซึ่งสร้างขึ้นในเลือด […]

ไขข้อข้องใจภาวะเลือดหนืด

ภาวะเลือดหนืด ( Polycythemia ) โดยทั่วไปภาวะเลือดหนืดในระยะแรกมักไม่มีอาการ ตรวจพบได้จากการตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด หรือการตรวจซีบีซี CBC จากการตรวจสุขภาพทั่วไปเอา แต่เมื่อเป็นมากขึ้นคือ ปริมาณเม็ดเลือดแดงสูงขึ้นมาก จะมีอาการมีเม็ดเลือดแดงที่สูงขึ้น ส่งผลให้เลือดข้นหรือเลือดหนืดขึ้น เลือดจึงไหลเวียนได้ช้าลง ทำให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดได้ง่าย ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดช้าลงหรือเลือดติดขัด เครดิตฟรี อาการของภาวะเลือดหนืด ที่พบได้บ่อยได้แก่ วิงเวียน หน้ามืด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก มีจุดแดง ๆ เป็นจ้ำ ๆ ทั่วตัว หน้าแดง ตาแดงที่ไม่ได้เกิดจากลูกตาติดเชื้อ ตาพร่า ปวดเมื่อย บวม เป็นต้น สาเหตุของเลือดหนืดภาวะเลือดหนืดมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะแบ่งตามสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ เช่น ปัญหาจากการผลิตเซลล์เม็ดเลือด น้ำหนักตัวเกิน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก หรือเป็นผลมาจากโรคต่าง ๆ ดังนี้ ภาวะเลือดหนืดที่มีสาเหตุจากปริมาณน้ำเลือดหรือพลาสมาลดลง มักมีสาเหตุมาจากการที่มีน้ำหนักตัวเกิน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก การใช้ยาขับปัสสาวะ หรือเป็นผลมาจากภาวะขาดน้ำในร่างกาย ภาวะเลือดหนืด ที่มีสาเหตุจากไขกระดูกผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงออกมาในปริมาณที่มากเกินไป […]

ภาวะโลหิตจาง

โลหิตจาง ( Anemia ) หรือ เลือดจาง เป็น ภาวะที่ร่างกายซีดขาว หรือ ซีดเหลือง ไม่มีเลือดฝาด เพราะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติ ทำให้การนำเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อในอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อยลง ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเลือดจาง อาจมาจากการเสียเลือด การสร้างเม็ดเลือดแดงที่ลดลง หรือเม็ดเลือดแดงถูกทำลายมากขึ้น การที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ทำให้ร่างกายของเราขาดฮีโมโกลบิน ในเม็ดเลือดแดงจะมีฮีโมโกลบินเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงจะสร้างที่ไขกระดูก เซลล์เม็ดเลือดแดงทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นจากเซลล์เม็ดเลือดแดงต้นกำเนิด ก่อนเจริญเติบโตเป็นเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนและพัฒนาจนเป็นเม็ดเลือดแดงตัวแก่ในระยะเวลา 120 วัน จากนั้นจึงถูกปล่อยเข้าสู่หลอดเลือด ก่อนจะถูกกำจัดออกไปโดยไขกระดูก ม้าม และตับ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่อีกครั้ง เพื่อทดแทนของเก่าที่ถูกกำจัดไปซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติตามมา เช่น เครดิตฟรี เจ็บหน้าอก ใจสั่น รู้สึกเหนื่อยง่าย อ่อนเพลียผิวซีดหรือผิวเหลืองไม่สดชื่นหายใจลำบากขณะออกแรงวิงเวียนศีรษะ ปวดหัวบ่อย ๆสาเหตุของภาวะโลหิตจางแบ่งเป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ ร่างกายเสียเลือดมาก มีการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อย และ มีการทำลายเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติสาเหตุจากร่างกายเสียเลือดมากคือการเสียเลือดแบบเฉียบพลัน หรือเกิดแบบเรื้อรัง เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การตกเลือดจากการคลอดหรือแท้งบุตร การติดเชื้อพยาธิปากขอ เสียเลือดมากจากการมีประจำเดือน […]

การตรวจเลือด Luteinizing Hormone

วัตถุประสงค์ของการตรวจ Luteinizing Hormone ( LH )การตรวจหาค่า Luteinizing Hormone ( LH ) โดยทั่วไปมักมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบความผิดปกติของกระบวนการให้กำเนิดบุตรและวงรอบประจำเดือนของสตรี เครดิตฟรี ค่าปกติของ Luteinizing Hormone ( LH )ผู้หญิง ( ที่ไม่ตั้งครรภ์ )– Follicular phase = 2.4 – 12.6 mIU / mL– Ovulatory phase = 14.0 – 95.6 mIU / mL– Luteal phase = 1.0 – 11.4 mIU / mLผู้หญิง ( ภายหลังวัยทอง หรือหมดระดู ) = 7.7 […]

Scroll to top