Day: May 21, 2021

สารวัดค่ามะเร็งรังไข่

Cancer Antigen 125 ( CA 125 ) คือ สารที่ใช้สำหรับการวัดหาค่าการป่วยมะเร็งรังไข่ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำที่สุด ค่า CA125 มักมีค่าขึ้นสูงในผู้ป่วย มะเร็งรังไข่ ชนิด non-mucinous type รวมทั้งมะเร็งตับอ่อน, มะเร็งปอด, มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับอาจพบ CA 125 สูงกว่าปกติได้ในหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีการอักเสบของช่องท้อง ( peritonitis ) และอวัยวะภายในช่องท้อง, ตับอ่อนอักเสบ ( acute pancreatitis ), ตับแข็ง ( cirrhosis ), การอักเสบของอวัยวะภายในช่องเชิงกราน เครดิตฟรี หน้าที่ของรังไข่ คือ เป็นที่เกิดของไข่ หรือ โอวุม ( Ovum ) ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงทำหน้าที่ตกไข่อย่างน้อย 1 เซลล์ ( หรือไข่ 1 ฟอง […]

สารวัดค่ามะเร็งทางเดินอาหาร

Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 ) คือ สารที่ใช้ในการวัดค่า มะเร็งทางเดินอาหาร เพื่อตรวจหามะเร็งในตำแหน่งดังกล่าว เครดิตฟรี ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 )Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 ) คือ สารที่ใช้ในการวัดค่า มะเร็งทางเดินอาหาร ซึ่งจะใช้วิธีการตรวจเลือดเพื่อคัดกรอง โดยโรคมะเร็งที่นิยมตรวจด้วยวิธีนี้คือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับอ่อน เป็นต้น Cancer Antigen 19-9 ( CA 19-9 ) คือ สารที่สามารถตรวจหามะเร็งในอวัยวะอื่นๆ ได้ด้วย จึงสามารถนำค่าการตรวจมาใช้เพื่อร่วมยืนยันกับสัญญาณมะเร็งตัวอื่นๆ ได้ เพื่อความแม่นยำว่าผู้ป่วยกำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือไม่นิยมใช้เพื่อติดตามผลการรักษา ซึ่งก็จะให้ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก โดยจะบอกได้ว่าการรักษาได้ผลดีหรือไม่นั่นเอง การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วย Cancer Antigen 19-9 ( […]

การวัดค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่

Carcinoembryonic Antigen ( CEA ) คือ โปรตีนชนิดหนึ่ง ที่เป็นสารบ่งชี้ในการตรวจ มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและตรวจประเมินผลการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นไกลโคโปรตีน ( Glycoprotein ) ชนิดหนึ่ง ไกลโคโปรตีน ( Glycoprotein ) คือองค์ประกอบหลักของสารอาหารโปรตีนที่หลั่งออกมานอกเซลล์ และยังเป็นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์ ไกลโคโปรตีน มีหน้าที่หลากหลาย พบในโมเลกุลที่เป็นโครงสร้าง เช่น ไฟบริน หรือคอลลาเจน ทั้งยังพบในโมเลกุลที่มีหน้าที่ขนส่ง วิตามิน ไขมัน แร่ธาตุต่างๆ เป็นตัวรับสัญญาณจากฮอร์โมน รวมทั้งโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น อิมมูโนโกลบูลิน ( Immunoglobulin ) เอนไซม์บางชนิด เช่น ไฮโดรเลส ( Hydrolase ) โปรตีเอส ( Protease ) สารคัดหลั่งต่างๆ เช่น แล็กติน ( Lectin ) […]

การตรวจค่า Alpha Fetoprotein

Alpha Fetoprotein ( AFP ) คือ โปรตีนที่จะถูกสร้างจากตับในตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดา และลดลงเมื่อคลอดออกมา แต่หากตับได้รับการบาดเจ็บ หรือเกิดมะเร็งขึ้นมาจะทำให้ระดับค่า AFP เพิ่มขึ้น สารวัดค่ามะเร็งตับนี้เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและตรวจประเมินผลการรักษามะเร็งตับ เครดิตฟรี ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับ Alpha Fetoprotein ( AFP )Alpha Fetoprotein ( AFP ) คือ สารวัดค่ามะเร็งตับที่นิยมนำมาใช้ในการ ตรวจมะเร็งตับ มะเร็งลูกอัณฑะหรือมะเร็งรังไข่ ขั้นต้นโดยเริ่มแรกนั้น AFP ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจความผิดปกติของรกที่ห่อหุ้มตัวทารกหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการกำเนิดทารก แต่เนื่องจากพบว่า AFP สามารถตรวจหาสัญญาณบ่งชี้มะเร็งได้ จึงนำมาใช้ในการตรวจวัดค่า มะเร็งตับ และได้รับความนิยมมาเท่าทุกวันนี้โดยสำหรับการตรวจหญิงตั้งครรภ์ ค่า AFP จะสูงที่สุดเมื่อมีอายุครรภ์ประมาณสัปดาห์ที่ 16-18 และสำหรับทารกหลังคลอดที่กำลังเจริญเติบโต ค่า AFP จะมีค่าเป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์มากที่สุดเมื่ออายุครบ 1 ขวบ จากนั้นจึงจะตรวจพบค่า AFP ในเลือดอีกครั้งเมื่อตับมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการถูกรบกวนด้วยสารพิษ การป่วยด้วยไวรัสตับอักเสบหรืออื่นๆ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ถึง มะเร็งตับ […]

การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

ารตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ การตรวจซีบีซี เป็นการตรวจเลือดวิธีหนึ่งที่ใช้วัดสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการหรือสถานพยาบาล การตรวจเลือดจะกำหนดชื่อการตรวจเลือดมาตรฐานเพื่อหา ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count ( CBC ) โดยการตรวจค่าสมบูรณ์ของเม็ดเลือดมีจุดมุ่งหมายเพื่อ เครดิตฟรี ตรวจสุขภาพโดยทั่วไปว่ามีเชื้อโรคเกี่ยวกับเลือดหรือการอักเสบของอวัยวะใดที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกาย เช่นภาวะเลือดหยุดไหลยากเมื่อเกิดบาดแผล โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อตรวจหาความโน้มเอียงที่อาจเกิดโรคโลหิตจางตรวจตัวบ่งชี้ภาวะการอักเสบทั่วร่างกายในกรณีก่อนการผ่าตัดใหญ่ เพื่อความแน่ใจในปริมาณความหนาแน่นของเม็ดเลือดแดงและในปริมาณของเกล็ดเลือด เพื่อความมั่นใจว่าเลือดจะหยุดไหล เมื่อเกิดบาดแผลจากการผ่าตัด รวมถึงระดับปริมาณของเม็ดเลือดขาวที่จะช่วยทำอะไรจุลชีพก่อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายในขณะที่ร่างกายอ่อนแอหลังผ่าตัดเฝ้าตรวจและติดตามผลการรักษาโรคโลหิตจางและโรคเลือดต่างๆตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยกรณีที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด โดยมีผลต่อร่างกาย ซึ่งอาจผลิตเม็ดเลือดชนิดต่างๆออกมาน้อยหรือมากผิดปกติหรือไม่ เม็ดเลือด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำเลือดและยังมีบทบาทที่สำคัญต่อคนและสัตว์ทุกชนิด หากเปรียบเทียบ เม็ดเลือดแดงก็เปรียบเสมืองขบวนรถไฟที่ประกอบไปด้วยตู้โบกี้ หากรถไฟทั้งขบวนมีความสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐาน ก็จะสามารถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นเม็ดเลือดที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย การตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ การตรวจ COMPLETE BLOOD COUNT ( CBC ) เป็นการตรวจเลือดวิธีหนึ่งที่ใช้วัดสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย พลาสมา ( plasma ) คือค่าหนึ่งของผลการตรวจเป็นของเหลวที่ร่างกายสร้างขึ้นพร้อมกับเลือด เพื่ออำนวยความสะดวกให้เลือดในการไหลเวียน พลาสมาประกอบด้วย 90 %และอีก 10 %เป็นโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ สารชีวโมเลกุลในการสร้างลิ่มเลือด ฮอร์โมน สารชีวโมเลกุลที่เป็นภูมิต้านทาน […]

เกล็ดความรู้เกี่ยวกับกรุ๊ปเลือด

กรุ๊ปเลือดหรือหมู่เลือด (ฺBlood Type) คือ ตัวบอกความแตกต่างของเลือด ทราบได้จากการเจาะตรวจเลือด โดยดูจากจากสารที่มีชื่อว่า แอนติเจน (Antigens) เป็นสำคัญ ซึ่งกรุ๊ปเลือดถือเป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราควรรู้เนื่องจากจะช่วยให้แพทย์หยิบยื่นความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที่ในกรณีมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเลือด (Blood Transfusion) เครดิตฟรี กรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือด ( Blood Group ) คือ การบ่งบอกว่าเลือดอยู่ในหมู่เลือดใด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 2.1 ระบบ ABO Systemระบบ ABO System คือ ระบบที่นิยมนำมารายงานผลของกรุ๊ปเลือดโดยทั่วไป โดยจะระบุว่าเลือดของผู้เข้ารับการตรวจเลือดอยู่ในกลุ่มใด ซึ่งกลุ่มเลือดจะแบ่งออกเป็น 4 กรุ๊ป คือ กรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O และกรุ๊ป AB 2.2 ระบบ Rh systemระบบ Rh system คือ การระบุหมู่เลือดตาม Antigen […]

Scroll to top