ท่าอากาศยานนาฮะ

ท่าอากาศยานนาฮะ เป็นท่าอากาศยานระดับสองในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ 4 กิโลเมตรทางตะวันตกของเมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เอเอ็นเอโฮลดิงส์ได้เปิดใช้อาคารผู้โดยสารต้นทุนต่ำที่ท่าอากาศยานนาฮะ สำหรับสายการบินต้นทุนต่ำในเครือของตน ได้แก่สายการบินพีช และวานิลลาแอร์ โดยเป็นการดัดแปลงอาคารโกดัง (คาร์โก) ของสนามบิน ภายหลังวานิลลาแอร์ได้รวมกิจการเข้ากับพีชในปี พ.ศ. 2562นาฮะ หรือ นะฟะ เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เมืองนี้มีประชากร 316,196 คน และมีความหนาแน่นของประชากร 7,909 คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 39.98 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่บนชายฝั่งติดกับทะเลจีนตะวันออก ทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะรีวกีว เมืองนาฮะในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 แต่ก่อนหน้านั้นบริเวณเมืองนาฮะก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของประชากรบนเกาะโอกินาวะมานานแล้ว

joker123

นาฮะเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษาของจังหวัดโอกินาวะ โดยในยุคกลางและสมัยใหม่ตอนต้น[a] เป็นศูนย์กลางการค้าของราชอาณาจักรรีวกีวตามคำบอกเล่าที่บันทึกไว้ในหนังสือ อิโรเซตสึเดง ชื่อของนาฮะ มาจากชื่อเดิมนาบะ ซึ่งเป็นชื่อของหินรูปเห็ดขนาดใหญ่ในเมือง (นาบะ เป็นคำภาษาญี่ปุ่นตะวันตกและภาษารีวกีวแปลว่า เห็ด) ซึ่งต่อมาหินได้สึกกร่อนและฝังจมลงในดิน และการออกเสียงของชื่อเมืองและตัวอักษรคันจิก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไป ในนาฮะมีการค้นพบโบราณวัตถุในยุคหิน มีการค้นพบเหรียญจีนโบราณจากเนินดินที่เกิดจากการทับถมของเปลือกหอย (Shell Mound) ยุคโจมง เครื่องปั้นดินเผาที่พบโดยนักโบราณคดีระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งค้าขายกับหมู่เกาะญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีอย่างน้อยในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 11 แม้ว่าจะไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเมื่อใดที่พื้นที่นี้เริ่มถูกใช้เป็นเมืองท่า แต่ก็มีการใช้งานดังกล่าวเมื่อรวมอาณาจักรรีวกีวในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15

สล็อต

แม้ว่าในปัจจุบันนาฮะได้ขยายขนาดขึ้นโดยรวมเข้ากับชูริ ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงเก่า, ชุมชนคุเมะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาจีน และเมืองและหมู่บ้านอื่น ๆ แต่ก็ยังเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กกว่าเมืองหลวงในสมัยของอาณาจักรรีวกีว เมืองมีความโดดเด่นในฐานะเมืองท่าสำคัญ แต่ไม่ใช่ในฐานะ ศูนย์กลางทางการเมืองหลักฐานที่เก่าที่สุดที่แสดงว่ามีมนุษย์บนหมู่เกาะรีวกีว ค้นพบที่เมืองนาฮะ และตำบลยาเอเซะ มีการค้นพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์จากยุคหินเก่า แต่ก็ไม่เป็นหลักฐานที่แน่ชัด นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นร่องรอยอิทธิพลของญี่ปุ่นในยุคโจมง (14,000-400 ปีก่อนคริสต์ศักราช) บนหมู่เกาะซากิชิมะ อันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะรีวกีว อย่างไรก็ตาม เครื่องปั้นดินเผานี้ มีลักษณะคล้ายกับเครื่องปั้นดินเผาที่พบได้ทั่วไปบนเกาะไต้หวัน
คำว่า รีวกีว กล่าวขึ้นครั้งแรกในพงศาวดารราชวงศ์สุย ของจีน แต่คำว่า รีวกีว ในที่นี้อาจหมายถึงเกาะไต้หวัน ไม่ใช่หมู่เกาะรีวกีวในปัจจุบัน ซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ คำว่า โอกินาวะ เป็นคำภาษาญี่ปุ่นใช้เรียกหมู่เกาะนี้ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในบันทึกของภิกษุเจียนเจียงหรือกันจิง ภิกษุชาวจีนผู้เดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนา และเขียนไว้ใน ค.ศ. 779 ในคริสต์ศตวรรษที่ 8 เริ่มมีสังคมเกษตรกรรมและเติบโตอย่างช้า ๆ จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 เนื่องจากหมู่เกาะตั้งอยู่ใจกลางทะเลจีนตะวันออก ใกล้กับญี่ปุ่น จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาจักรรีวกีวจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาค ในยุคนี้จะมีการสร้างกุสุคุ หรือปราสาทแบบโอกินาวะขึ้นมากมาย และในคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาณาจักรรีวกีวได้กลายเป็นรัฐบรรณาการแห่งหนึ่งของจักรวรรดิจีน

สล็อตออนไลน์

ใน ค.ศ. 1609 ไดเมียว (เจ้าเมือง) แคว้นซัตสึมะ ดินแดนซึ่งในปัจจุบันคือจังหวัดคาโงชิมะ ได้เข้ารุกรานอาณาจักรรีวกีว ส่งผลให้อาณาจักรรีวกีวต้องยอมจำนนและเป็นรัฐบรรณาการของแคว้นซัตสึมะและรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ หรือรัฐบาลเอโดะ อย่างไรก็ตาม การยึดอาณาจักรรีวกีวไว้อาจสร้างความบาดหมางกับจักรวรรดิจีนได้ ดังนั้น สิทธิเสรีภาพของชาวรีวกีวจึงยังคงไว้เหมือนเดิม แคว้นซัตสึมะได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาลจากการค้ากับจักรวรรดิจีนในยุคเอโดะที่รัฐบาลโชกุนโทกูงาวะสั่งให้ญี่ปุ่นปิดประเทศและห้ามการค้าใด ๆ กับชาวต่างชาติ แม้ว่าแคว้นซัตสึมะจะมีอิทธิพลเหนือหมู่เกาะรีวกีวอย่างมาก แต่อาณาจักรรีวกีวก็ยังมีเสรีภาพทางการเมืองภายในอย่างไม่น้อยมาตลอดสองร้อยปี สี่ปีหลังการปฏิรูปสมัยเมจิ ใน ค.ศ. 1868 รัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยนั้นได้บุกยึกอาณาจักรรีวกีวอย่างถาวรโดยการหนุนหลังของกองทัพ และเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นรีวกีว หรือรีวกีวฮัน ซึ่งเป็นเขตปกครองโดยไดเมียวหรือเจ้าเมือง แต่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลราชวงศ์ชิงของจักรวรรดิจีนก็อ้างสิทธิบนหมู่เกาะของอาณาจักรรีวกีวเช่นเดียวกัน โดยอ้างว่าอาณาจักรรีวกีว เคยเป็นรัฐบรรณาการของจีนมาก่อน ใน ค.ค. 1879 แคว้นรีวกีวก็กลายเป็นจังหวัดโอกินาวะของญี่ปุ่น เป็นแคว้นสุดท้ายหลักจากกาแคว้นทั้งหมดถูกยกฐานะเป็นจังหวัดใน ค.ศ. 1872

สล็อตออนไลน์

หลักจากยุทธการที่โอกินาวะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โอกินาวะอยู่ภายใต้อารักขาของสหรัฐอเมริกาถึง 27 ปี ในระหว่างที่โอกินาวะอยู่ภายใต้ภาวะทรัสตีนั้น กองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้ตั้งฐานทัพทหารบนมากมายบนหลายเกาะของโอกินาวะ ใน ค.ศ. 1972 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้คืนโอกินาวะคืนให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือและความปลอดภัยระดับทวิภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ในปัจจุบัน กองกำลังสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่น มีขนาดใหญ่ถึง 27,000 นาย รวมถึงนาวิกโยธิน 15,000 นาย ซึ่งมีทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ นอกจากนี้ยังมีสมาชิกครอบครัวอีก 22,000 คนอาศัยอยู่ในโอกินาวะ เนื้อที่ 18% ของเกาะโอกินาวะอันเป็นเกาะหลักเป็นพื้นที่ของฐานทัพสหรัฐฯ และ 75% ของ USFJ ของในจังหวัดโอกินาวะ จำนวนอุบัติเหตุและอาชญากรรมที่คนของสหรัฐฯ เป็นผู้ก่อนั้น ได้ทำให้ชาวโอกินาวะสนับสนุนการตั้งฐานทัพน้อยลงทุกที ๆ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯและญี่ปุ่นต่างเห็นพ้องกันว่าการมีฐานทัพทหารบนเกาะโอกินาวะนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เหตุการณ์คนของสหรัฐฯข่มขืนเด็กหญิงอายุ 12 ขวบบนเกาะโอกินาวะในค.ศ. 1995 ได้ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านฐานทัพสหรัฐฯเป็นอย่างมาก ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐฯและญี่ปุ่นต้องย้ายฐานทัพอากาศนาวิกโยธินฟุเตนมะ (Marine Corps Air Station Futenma หรือ MCAS Futenma) และฐานทัพเล็กอื่น ๆ ออกไปห่างไกลชุมชน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน การปิดฐานทัพถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ประเด็นนี้ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้านญี่ปุ่นและกลุ่มเรียกร้องอิสรภาพรีวกีว ขึ้นมาไม่นานมานี้เอง

slot

ท่าอากาศยานนาฮะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top