ท่าอากาศยานนครราชสีมา

ท่าอากาศยานนครราชสีมา หรือ สนามบินหนองเต็ง ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช ตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,625 ไร่ เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 โดยสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนท่าอากาศยานกองบิน 1 นครราชสีมาของกองทัพอากาศซึ่งอยู่ในเขตทหาร ท่าอากาศยานนครราชสีมามีสิ่งอำนวยความสะดวกพอรองรับอากาศยานประเภทโบอิง 737 ได้ และมีอาคารผู้โดยสารขนาด 5,500 ตารางเมตร แต่เนื่องจากท่าอากาศยานนครราชสีมาตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง และไม่มีบริการรถสาธารณะในปัจจุบัน จึงทำให้สายการบินต่าง ๆ ปิดเส้นทางบินอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเกิดแผนปรับปรุงหลายแบบ เช่นการสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน หรือการตั้งสายการบินของตนเองการก่อตั้ง
พ.ศ. 2529 ท่าอากาศยานนครราชสีมาเริ่มเปิดทำการบินเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก โดยตั้งอยู่ที่ในตัวเมือง และใช้ทางวิ่งและลานจอดของกองทัพอากาศกองบิน 1 ในการทำการบิน แต่ประสบปัญหาเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ของกองทัพบกในการสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งอยู่ห่างจากลานจอดประมาณ 2 กิโลเมตร เพราะกองทัพอากาศไม่สามารถจัดสรรพื้นที่บริเวณติดกับลานจอดให้กรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร และยังมีปัญหาเข้าออกท่าอากาศยานของผู้โดยสาร เนื่องจากอยู่ในเขตทหาร ซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวด

joker123

ใน พ.ศ. 2537 กรมการบินพาณิชย์ (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) จึงจัดหาที่ก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยได้พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง–จักราช ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และได้เริ่มก่อสร้าง จากนั้นในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ได้เริ่มเปิดใช้บริการท่าอากาศยาน สายการบินพานิชย์ที่ให้บริการในขณะนั้นจึงย้ายไปใช้ท่าอากาศยานแห่งใหม่ทั้งหมด หลังจากการย้ายท่าอากาศยานไปที่ตั้งแห่งใหม่ก็มีปัญหาเรื่องความสะดวกสบาย เพราะตั้งอยู่ห่างไกลจากเทศบาลนครนครราชสีมา จึงทยอยยกเลิกการบินจนหมด โดยเริ่มจากการบินไทยที่พยายามบินในเส้นทางจากกรุงเทพฯ-ดอนเมืองอยู่ราว 2 ปี จากนั้นแอร์อันดามันได้เข้ามาบินแทนในช่วงปี 2542–2543 โดยมีการช่วยเหลือจากการบินไทย ด้วยการซื้อที่นั่งช่วยจำนวน 10 ที่นั่งในทุกเที่ยวบิน จากนั้นการบินไทยก็พยายามบินเองอีกครั้ง ต่อด้วยไทยแอร์เอเชียที่นำสายการบินราคาประหยัดเข้ามาบินเพื่อหวังให้อยู่ได้ แต่ก็ต้องปิดตัวเช่นกัน

สล็อต

ต่อมาแฮปปี้แอร์ได้เปิดเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ใน พ.ศ. 2553 จากนั้นไทยรีเจียนัลแอร์ไลน์จึงเข้ามาทำการบินในเส้นทางเดียวกันใน พ.ศ. 2554 จากนั้นกานต์แอร์จึงเข้ามาบินแทน แต่อยู่บนเส้นทางจากเชียงใหม่ โดยเริ่มเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ต่อมาต้องยกเลิกการทำการบิน เนื่องจากปัญหาด้านใบอนุญาตทำการบิน ในปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนการบินกรุงเทพ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ BAC (Bangkok Aviation Center) ได้ขอกรมท่าอากาศยานเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อฝึกนักเรียนการบิน สายการบินนิวเจนแอร์เวย์เป็นสายการบินที่ 7 ที่ได้เปิดเที่ยวบินมายังท่าอากาศยานนครราชสีมา จากกรุงเทพฯ-ดอนเมือง, ภูเก็ต และ เชียงใหม่ โดยเริ่มบินเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ใช้เครื่องบินโบอิง 737-400 ขนาด 168 ที่นั่ง และเครื่องบินโบอิง 737-800 ขนาด 189 ที่นั่งแต่บินได้ 4 เดือนก็ต้องหยุดบิน เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารน้อยมาก บางเที่ยวบินมีผู้โดยสารไม่ถึง 50 คน จนขาดทุนตลอดทุกเดือน

สล็อตออนไลน์

แผนปรับปรุง ล่าสุดท่าอากาศยานนครราชสีมาได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร โดยมีการทาสีใหม่ และปรับปรุงป้ายไฟบนอาคารผู้โดยสาร ในอดีตมีแผนปรับปรุงที่เกี่ยวกับท่าอากาศยานนครราชสีมาออกมาอยู่หลายแบบ แต่ส่วนมากจะไม่มีความคืบหน้า เช่น พ.ศ. 2558 และ 2560 กระทรวงคมนาคมมีแผนในการใช้พื้นที่ของท่าอากาศยานนครราชสีมาเพื่อตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานออกมาหลายครั้ง เนื่องจากท่าอากาศยานนครราชสีมายังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้งานเป็นป่าร้างอีกมาก แต่ก็ล้มไปหลายครั้ง และปัจจุบันยังไม่มีอาคารศูนย์ซ่อมเครื่องบินในบริเวณท่าอากาศยาน
พ.ศ. 2561 หลังจากนิวเจนแอร์เวย์ได้ยกเลิกเที่ยวบินไป มีแผนจะนำสายการบินต่างชาติเข้ามาบินในเส้นทางท่าอากาศยานนครราชสีมา เช่นคุนหมิงแอร์ไลน์ เนื่องจากท่าอากาศยานนครราชสีมาได้รับการประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 แต่แผนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่สนใจของคนนอกจังหวัดนครราชสีมาสักเท่าไหร่นัก และมีแผนที่จะตั้งสายการบินของตนเอง ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้
โดยมีการสำรวจความเห็นใน พ.ศ. 2562 ว่าชาวจังหวัดนครราชสีมาต้องการให้เปิดท่าอากาศยานนครราชสีมาถึงร้อยละ 97
ในปี พ.ศ. 2562 กรมท่าอากาศยานมีแผนที่จะให้เอกชนมาร่วมลงทุนท่าอากาศยานนครราชสีมา ร่วมกับท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยกรมท่าอากาศยานเบื้องต้นพบว่าท่าอากาศยานนครราชสีมามีความเหมาะสมกับศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และมีทุนจีนสนใจลงทุนปรับปรุงพื้นที่ พร้อมเพิ่มความยาวรันเวย์เป็น 3,000 เมตร เพื่อให้รับเครื่องเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ และให้ท่าอากาศยานนครราชสีมาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ และมีการเสนอเพิ่มเติมว่า จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมหรือพัฒนาบริเวณโดยรอบให้ดูสวยงาม แต่ต้องรอให้อธิบดีกรมท่าอากาศยานลงมาหารือด้วยตนเอง ถึงจะมีอำนาจในการตัดสินใจว่า จะสามารถร่วมลงทุนกับจีนได้หรือไม่ พร้อมกับมีการติดต่อสายการบิน JC (Cambodia) International Airline ของกัมพูชาว่าจะให้พักเครื่องที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา เวลาบินจากกรุงเทพฯ ไปตามเมืองต่างๆ ในกัมพูชาหรือเวียดนาม

สล็อตออนไลน์

อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนครราชสีมาเป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยของอาคารประมาณ 5,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 300 คนในเวลาเดียวกัน โดยชั้น 1 ให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออก มีทางออกขึ้นเครื่องบิน 1 ประตู มีบริการห้องรับรองพิเศษ และชั้น 2 เป็นสำนักงานท่าอากาศยาน และบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ท่าอากาศยานนครราชสีมามีลานจอดอากาศยานขนาดกว้าง 85 เมตร และยาว 323 เมตร สามารถรองรับอากาศยานประเภทโบอิง 737 ได้ 4 ลำพร้อมกัน

slot

ท่าอากาศยานนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top