ท่าอากาศยานนานาชาติกาลีกัต

ท่าอากาศยานนานาชาติกาลีกัต หรือ ท่าอากาศยานกรีปุระ (Karipur Airport) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในกรีปุระ, อำเภอมัลปปุรัม ใน รัฐเกรละ, ประเทศอินเดีย มห้บริการพื้นที่ภูมิภาคมาละบาร์ของโคชิโคด, มัลปปุรัม, วยนท และ ปาลักกัด ท่าอากาศยานตั้งอยู่ 25 กิโลเมตรจากเมืองมัลปปุรัม และ 28 กิโลเมตรจากเมืองโคชิโคด ให้บริการแก่เทศบาลนครสองจากเจ็ดแห่งของรัฐ คือ เทศบาลนครโคชิโคด และ เทศบาลนครมัลปปุรัม ท่าอากาศยานเปิดเมื่อ 13 เมษายน 1988 ท่าอากศยานนี้เป็นฐานการบินของแอร์อินเดียเอกซ์เปรสส์ และให้บริการเดินทางไปฮัจญ์ที่เมดินา และ เจดดาห์ จากเกรละ ที่นี่เป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ในประเทศอินเดีย ที่นี่เป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดในรัฐเกรละเป็นอันดับที่สามรอบจากโกจี และ ตริวันทรัม ท่าอากาศยานนี้ได้รับสถานะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2006 ที่นี่เป็นหนึ่งใน 3 ท่าอากศยานในประเทศอินเดียที่มีรันเวย์เทเบิลท็อป (tabletop runway)ท่าอากาศยานนานาชาติกาลีกัต หรือ ท่าอากาศยานกรีปุระ (Karipur Airport) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในกรีปุระ, อำเภอมัลปปุรัม ใน รัฐเกรละ, ประเทศอินเดีย มห้บริการพื้นที่ภูมิภาคมาละบาร์ของโคชิโคด, มัลปปุรัม, วยนท และ ปาลักกัด ท่าอากาศยานตั้งอยู่ 25 กิโลเมตรจากเมืองมัลปปุรัม และ 28 กิโลเมตรจากเมืองโคชิโคด ให้บริการแก่เทศบาลนครสองจากเจ็ดแห่งของรัฐ คือ เทศบาลนครโคชิโคด และ เทศบาลนครมัลปปุรัม ท่าอากาศยานเปิดเมื่อ 13 เมษายน 1988

joker123

ท่าอากศยานนี้เป็นฐานการบินของแอร์อินเดียเอกซ์เปรสส์ และให้บริการเดินทางไปฮัจญ์ที่เมดินา และ เจดดาห์ จากเกรละ ที่นี่เป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 11 ในประเทศอินเดีย ที่นี่เป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดในรัฐเกรละเป็นอันดับที่สามรอบจากโกจี และ ตริวันทรัม ท่าอากาศยานนี้ได้รับสถานะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2006 ที่นี่เป็นหนึ่งใน 3 ท่าอากศยานในประเทศอินเดียที่มีรันเวย์เทเบิลท็อป (tabletop runway) โคชิโคด หรือ แคลิคัต เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในรัฐเกรละของประเทศอินเดีย โคชิโคดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นที่สามของรัฐเกรละและเป็นศูนย์กลางของเขตโคชิโคด (Kozhikode District) ในยุคกลางมักจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ เมืองแห่งเครื่องเทศ เพราะเป็นเมืองท่าที่ใช้ในการค้าขายเครื่องเทศติดต่อกับตะวันตกโคชิโคดเดิมเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักร แต่ต่อมามาเป็นเมืองหลวงของเขตมะละบาร์ แอร์อินเดียเอกซ์เพรส (Air India Express) เป็นสายการบินราคาประหยัดสัญชาติอินเดีย ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โกจี, รัฐเกรละ บริหารวานโดยบริษัทแอร์อินเดียเอกซ์เพรส จก. (Air India Express Limited; AIEL) บริษัทลูกของสายการบินแห่งชาติอินเดีย แอร์อินเดีย แอร์อินเดียเอกซ์เพรสให้บริการราว 649 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ไปยังจุดหมายปลายทาง 33 แห่งทั้งในภูมิภาคอินเดีย ตะวันออกกลาง และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้โดยสารราว 4.3 ล้านคนต่อปีแอร์อินเดียเอกซ์เพรสมีฐานการบินรองอยู่ที่ตริวันทรัม, กาลีกัต และ มงคลุรู แอร์อินเดีย เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศอินเดีย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมุมไบ เป็นสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของทวีปเอเชีย ให้บริการใน 24 จุดหมายปลายทางทั่วโลก และมีข้อตกลงการบินร่วมอีกกว่า 13 สายการบิน แอร์อินเดียก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1932 โดย Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata ภายใต้ชื่อในขณะนั้นว่า ทาทาแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัททาทากรุ๊ป โดยในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1932 เป็นวันเริ่มให้บริการครั้งแรก โดยการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ระหว่างเมืองการาจีสู่เมืองมุมไบ โดยผ่านเมืองอาห์เมราบัด และบินกลับสู่เมืองมัทราส (เจนไน) ผ่านเมืองเบลลารี โดยนักบินอดีตทหารอากาศกองทัพสหราชอาณาจักร

สล็อต

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง ธุรกิจการบินพาณิชย์ในอินเดียกลับมาให้บริการอีกครั้ง ทาทาแอร์ไลน์ถูกแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 และเปลี่ยนชื่อเป็น แอร์อินเดีย ในปี ค.ศ. 1948 ภายหลังอินเดียได้รับเอกราช รัฐบาลอินเดียได้เข้ามาถือหุ้นในสายการบิน 51% ทำให้แอร์อินเดียมีสถานะเป็นสายการบินแห่งชาติอินเดีย โดยมีชื่อว่า แอร์อินเดีย อินเตอร์แนชันแนล และได้เริ่มเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศขึ้น โดยในวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1948 ได้เปิดเส้นทางบินจากมุมไบสู่ลอนดอน ผ่านเมืองไคโรและเจนีวา โดยใช้เครื่องบิน ล็อกฮีด คอนสเตลเลชัน L-749A (VT-CQP) นับเป็นเที่ยวบินระยะไกลระหว่างประเทศเที่ยวแรก และในปี ค.ศ. 1950 เปิดเส้นทางสู่ไนโรบี โดยผ่านเมืองเอเดน

สล็อตออนไลน์

ต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1953 รัฐบาลอินเดียได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสายการบิน ซึ่งรัฐบาลอินเดียพิจารณว่าเป็นธุรกิจที่สำคัญและต้องการที่จะเป็นผู้ควบคุมอุตสาหกรรมการบินอินเดียในขณะนั้น ขณะเดียวกันนั้นการบริการเที่ยวบินภายในประเทศของแอร์อินเดียได้ถูกโอนไปให้อินเดียนแอร์ไลน์ และในปี ค.ศ. 1954 ได้สั่งซื้อเครื่องบิน L-1049 ซูเปอร์คอนสเตลเลชัน และเปิดเส้นทางการบินสู่ กรุงเทพ ฮ่องกง และสิงคโปร์ ปี ค.ศ. 1960 แอร์อินเดียอินเตอร์แนชันแนลได้เข้าสู่ยุคไอพ่นเมื่อได้รับมอบเครื่องบิน โบอิง 707-420 และเปิดเส้นทางการบินสู่เมืองนิวยอร์กผ่านเมืองลอนดอน และเปลี่ยนชื่อเป็นแอร์อินเดียดังเช่นปัจจุบัน ในวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1962 และในวันที่ 11 มิถุนายน ปีเดียวกัน แอร์อินเดียเป็นสายการบินแรกในโลกที่ให้บริการโดยเครื่องบินไอพ่นทั้งหมด มุมไบ (มราฐี: मुंबई; ภาษาอังกฤษ: /mʊmˈbaɪ/, แม่แบบ:IPA-mr; หรือรู้จักในชื่อ บอมเบย์ /bɒmˈbeɪ/, ชื่อทางการจนถึงปี 1995) เป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย สหประชาชาติระบุไว้ในปี 2018 ว่ามุมไบเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศอินเดียเป็นอันดับสองรองจากเดลี และเป็นอันดับที่เจ็ดของโลก ด้วยประชากรราว 20 ล้านคน ข้อมูลจากสำมะโนประชากรปี 2011 มุมไบเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศอินเดีย ด้วยประขากร city proper จำนวน 12.5 ล้านคนที่อาศัยภายในเขตมุมไบและปริมณฑล มุมไบเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเขตเมืองมุมไบ เขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับหกของโลก ด้วยประชากรมากกว่า 23 ล้านคน มุมไบตั้งอยู่บนชายฝั่งโกนกานทางตะวันตกของอินเดีย และมีอ่าวธรรมชาติที่ลึกลงไป ในปี 2008 มุมไบได้รับการตั้งชื่อว่าเป็นเมืองอัลฟาโลก มุมไบเป็นเมืองที่มีจำนวนของเศรษฐีและ มหาเศรษฐี มากที่สุดในประเทศอินเดีย ในเมืองมุมไบมีแหล่งมรดกโลกอยู่สามแห่ง คือ ถ้ำเอลิฟันตา, สถานีฉัตรปตีศิวาจี และ กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมอาร์ตเดโคและวิคตอเรี

สล็อตออนไลน์

มุมไบดั้งเดิมนั้นประกอบขึ้นมาจากเกาะเจ็ดเกาะซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวโกลีที่พูดภาษามราฐี และอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิพื้นถิ่นต่าง ๆ เป็นเวลานับศตวรรษก่อนจะถูกยึดครองโดยจักรวรรดิโปรตุเกส ซึ่งต่อมาได้ถูกขายให้กับบริษัทอินเดียตะวันออก ต่อมาในปี 1661 เมื่อกษัตริย์ชาลส์ที่สองแห่งอังกฤษอภิเษกสมรสกับพระนางแคเธอรีนแห่งบรากันซา เกาะทั้งเจ็ดของบอมเบย์รวมถึงท่าเรือตันเกียร์ได้ถูกยกให้ในฐานะสินสอด ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 บอมเบย์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยโครงการ ฮอร์นบี เวลเลิร์ด ที่ซึ่งมีการถมผืนดินขึ้นมาระหว่างเกาะทั้งเจ็ด ซึ่งมีการก่อสร้างถนนและทางรถไฟสายสำคัญ, โครงการสร้างแผ่นดินข้นบนผืนน้ำ จนเสร็จสมบูรณ์ในปี 1845 ได้ทำให้บอมเบย์กลายเป็นเมืองท่าสำคัญบนทะเลอาหรับ บอมเบย์ในสตวรรษที่ 19 เต็มไปด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการศึกษา ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ยังเป็นฐานที่แบ็งแรงให้กับขบวนการเอกราชอินเดีย หลังอินเดียได้รับเอกราชในปี 1947 บอมเบย์ได้ถูกรวมเข้าเป็นรัฐบอมเบย์ ต่อมาในปี 1960 ภายหลังการเคลื่อนไหวของขบวนการสามยุกต์มหาราษฏร จึงได้ตั้งรัฐใหม่ในชื่อรัฐมหาราษฏระ และมีบอมเบย์เป็นเมืองหลวง

slot

ท่าอากาศยานนานาชาติกาลีกัต
Scroll to top