Day: November 29, 2021

ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ที่ปาลาม ห่างจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร (9.9 ไมล์) ตั้งชื่อตามนางอินทิรา คานธี อดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดีย ในปัจจุบันเป็นสนามบินหลัก และมีผู้โดยสารมากที่สุดของอินเดีย หลังจากการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ หรือ อาคาร 3 ท่าอากาศยานแห่งนี้จึงได้กลายเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ และเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค พร้อมศักยภาพในการขนส่งผู้โดยสารกว่า 46 ล้านคนต่อปี และมีเป้าหมายที่ 100 ล้านคนต่อปีภายในปีค.ศ. 2030 โดยเมื่อรวมกับท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปติ ศิวาชีที่มุมไบ จะสามารถขนส่งผู้โดยสารมากกว่าครึ่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียใต้ โดยมีบริษัท เดลี อินเตอร์แนชันนัล แอร์พอร์ต ไพรเวท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะทำให้ท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นฐานการบินนานาชาติ joker123 ในปีค.ศ. 2011 – ค.ศ. 2012 ท่าอากาศยานอินทิรา คานธี ได้รองรับผู้โดยสารเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35.88 ล้านคน และโครงการต่อเติมในอนาคตจะเพิ่มขีดศักยภาพให้สามารถรับได้ถึง 100 ล้านคนต่อปีในปีค.ศ. 2030 โดยมีอาคารผู้โดยสาร […]

ท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทาสจี

ท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทาสจี เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งอยู่ 11 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอมฤตสระ รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย ชื่อของท่าอากาศยานตั้งเพื่อเป็นเกียรติแด่คุรุรามทาส คุรุซิกข์ท่านที่สี่ และเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอมฤตสระนี้ขึ้นมา นอกจากให้บริการในรัฐปัญจาบแล้ว ท่าอากาศยานนี้ยังมห้บริการเขตหิมาจัลประเทศกับเขตชัมมูและกัศมีร์ซึ่งอยู่ติดกัน ท่าอากาศยานอมฤตสระถือเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่และมีการสัญจรเข้าออกมาที่สุดในรัฐปัญจาบ และถือเป็นอันดับที่ 21 ของประเทศอินเดีย ท่าอากาศยานนี้เป็นท่าอากาศยานที่มีการเติบโตในแง่ของจำนวนผู้โดยสารเร็วที่สุดในอินเดีย ในช่วงปี 2017 – 2018หิมาจัลประเทศ เป็นรัฐในประเทศอินเดียตอนบน ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของหิมาลัยตะวันตก และเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดรัฐหิมาลัยของอินเดีย มีภูมิประเทศสุดขั้วประกอบด้วยยอดเขาและระบบแม่น้ำมากมาย หิมาจัลประเทศมีพรมแดนติดต่อกกับชัมมูและกัศมีร์ และ ลาดัก ทางเหนือ, รัฐปัญจาบทางตะวันตก, รัฐหรยาณาทางตะวันตกเฉียงใต้ และ รัฐอุตตราขัณฑ์ กับ รัฐอุตตรประเทศ ทางใต้ รวมถึงมีพรมแดนติดต่อกับทิเบตซึ่งถูกจีนยึดครองอมฤตสระ joker123 เป็นเมืองทางเหนือ-ตะวันตกของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ในรัฐปัญจาบใกล้กับเขตแดนของประเทศปากีสถาน เป็นสถานที่ตั้งของวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ ซึ่งเป็นศาสนสถานศูนย์กลางของซิกข์ จากการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2011 มีประชากร 1,132,761 คน เศรษฐกิจของเมืองได้แก่ การท่องเที่ยว พรม และผลิตภัณฑ์จากไร่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ งานฝีมือ […]

Scroll to top