ท่าอากาศยานนานาชาติกามซัญ

ท่าอากาศยานนานาชาติกามซัญ ตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวกามซัญในเมืองกามซัญ จังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม เป็นท่าอากาศยานรองรับเมืองญาจางซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ญาจาง เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าอักษรที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม ในอดีตเมืองนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ เกาธาระ (Kauthara) ภายใต้การปกครองของอาณาจักรจามปา เป็นที่ตั้งของปราสาทโพนครที่มีชื่อเสียง ญาจางเป็นเมืองชายฝั่งทะเล เป็นสถานที่ตั้งของสถาบันสมุทรศาสตร์ญาจาง ซึ่งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลของประเทศ พื้นที่คุ้มครองทางทะเลห่อนมุน (Khu bảo tồn biển Hòn Mun) ขนาดประมาณ 160 กม.2 เป็น 1 ใน 4 พื้นที่คุ้มครองทางทะเลแห่งแรกของโลกที่ IUCN ให้การรับรองเมืองญาจางมีพื้นที่ปริมณฑลขนาด 251 ตารางกิโลเมตร (97 ตารางไมล์) มีประชากรประมาณ 500,000 คน เขตแดนติดกับเมืองนิญฮหว่าทางทิศเหนือ, เมืองกามซัญทางตอนใต้, อำเภอเดียนคั้ญทางทิศตะวันตก และทะเลตะวันออกทางทิศตะวันออก เมืองนี้ตั้งอยู่บนอ่าวญาจางที่สวยงาม ล้อมรอบทั้งสามด้านด้วยภูเขา และมีเกาะขนาดใหญ่และอีก 4 เกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรตรงหน้าพื้นที่หลักของเมือง ซึ่งช่วยป้องกันพายุใหญ่ไม่ให้เข้ามาทำลายเมือง

joker123

ภูมิประเทศของญาจางค่อนข้างซับซ้อน มีความสูงตั้งแต่ 0 ถึง 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ มีที่ราบชายฝั่งและชายฝั่งของแม่น้ำก๊าย ประมาณ 81.3 กม.2 คิดเป็น 32.33% ของพื้นที่เมืองทั้งหมด เขตเชื่อมต่อและเนินเขาเตี้ย ๆ ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 3° ถึง 15° ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้หรือบนเกาะเล็ก ๆ คิดเป็น 36.24% ของพื้นที่ พื้นที่ภูเขาที่มีภูมิประเทศสูงชันมากกว่า 15° กระจายอยู่ทางทิศเหนือ และที่จุดสิ้นสุดของเมืองบนเกาะเจ (Hon Tre) ทางทิศใต้ คิดเป็น 31.43% ของพื้นที่เมือง จางมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน: Aw) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร สภาพอากาศของญาจางค่อนข้างเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 26.3 ⁰C มีฤดูแล้งที่ยาวนานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม มีฤดูหนาวที่อากาศหนาวน้อย ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ปริมาณน้ำฝนคิดเป็นเกือบ 80% ของปริมาณน้ำฝนรายปี (1,025 มม.) จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงฤดูฝนอาจมีฝนหนักมากจากพายุไต้ฝุ่น แม้ว่าเมืองจะมีภูมิประเทศที่ป้องกันลมรุนแรง มีประมาณ 10 ถึง 20% ที่ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม และสิ้นสุดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เมื่อเทียบกับจังหวัดชายฝั่งตอนกลางตอนใต้ ญาจางเป็นภูมิภาคที่มีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย การแบ่งฤดูกาลที่ค่อนข้างชัดเจน (ฤดูฝนและฤดูแล้ง) และผลกระทบจากพายุน้อยกว่า ทำให้มีนักท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปี คั้ญฮหว่า เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเวียดนาม

สล็อต

ตั้งอยู่ในภาคชายฝั่งตอนกลางใต้ มีประชากรประมาณ 1,066,300 คน และครอบคลุมพื้นที่ 5,197 ตารางกิโลเมตร เมืองหลักคือญาจาง จังหวัดคั้ญฮหว่าเป็นที่พักตากอากาศของสมเด็จพระจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย, สถาบันปาสเตอร์ที่ญาจาง, สถาบันสมุทรศาสตร์, สถาบันวัคซีนและสารชีวภาพ และเคยเป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองกำลังพิเศษของกองทัพสหรัฐ (กรีนเบอเรต์) ระหว่างสงครามเวียดนามในปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 และคริสต์ทศวรรษ 1960 ช่วงปลายเดือน ท่าเรืออ่าวกามซัญเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับฐานเรือดำน้ำในประเทศเวียดนาม วัดโบราณแห่งหนึ่งของอาณาจักรจามปาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของญาจางเวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีประชากรประมาณ 94.6 ล้านคนใน พ.ศ. 2559 ทำให้มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 15 ของโลกและมากเป็นอันดับ 9 ของเอเชีย มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย ทางทิศตะวันออกและใต้ มีเมืองหลวงชื่อฮานอยตั้งแต่เวียดนามเหนือและใต้รวมกันใน พ.ศ. 2519 เมืองใหญ่สุดในประเทศคือนครโฮจิมินห์

สล็อตออนไลน์

ทางเหนือของเวียดนามเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิจีนกว่าพันปี ตั้งแต่ 111 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ. 939 รัฐแรกเริ่มของเวียดนามก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 939 หลังเวียดนามชนะจีน(มองโกล)ในยุทธนาวีแม่น้ำบักดั่ง เวียดนามและจักรพรรดิเวียดนามก็เจริญรุ่งเรืองและเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกระทั่งตกเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 หลังจากการยึดครองของญี่ปุ่นใน พ.ศ. 2483 เวียดนามสู้รบกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง 2 กันยายน โฮจิมินห์ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2497 เวียดนามชนะผรั่งเศสอย่างเด็ดขาดในยุทธการที่เดียนเบียนฟู และทำให้เวียดนามแยกเป็นสองประเทศคือเวียดนามเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม) และ เวียดนามใต้ (สาธารณรัฐเวียดนาม) ต่อมาความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศทวีความรุนแรงจนกลายเป็นสงครามเวียดนามตั้งแต่ พ.ศ. 2498 –2518

สล็อตออนไลน์

ประเทศเวียดนามรวมประเทศและอยู่ภายใต้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ แต่ยังมีความยากจนและโดดเดี่ยวทางการเมืองใน พ.ศ. 2529 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเริ่มต้นบูรณะเศรษฐกิจและการเมืองทำให้เวียดนามเริ่มเข้าร่วมกับเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศ และตั้งแต่พ.ศ. 2543 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในโลก การบูรณะเศรษฐกิจประสบความสำเร็จทำให้เข้าร่วมกับองค์การการค้าโลกใน พ.ศ. 2550 และนอกจากนี้เวียดนามยังเป็นสมาชิกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วย

slot

ท่าอากาศยานนานาชาติกามซัญ
Scroll to top