Day: December 4, 2021

ท่าอากาศยานนานาชาติฮูเซ็น ซัซตราเนอการา

ท่าอากาศยานนานาชาติฮูเซ็น ซัซตราเนอการา เป็นสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง 5 กิโลเมตร ห่างจากสถานีรถไฟกลาง 2.4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 145 เฮกตาร์ (358 เอเคอร์) เป็นหนึ่งในสนามบินนานาชาติที่เติบโตเร็วมาก ๆ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองบันดุง และล้อมรอบด้วยภูเขา ดังนั้นเครื่องบินจึงลงจอดในลักษณะที่ไม่เหมือนใคร สนามบินสามารถรองรับเครื่องบินแอร์บัส เอ320 และโบอิง 737 ได้ด้วย ในปี ค.ศ. 2016 ได้เปิดใช้งานส่วนต่อขยายอาคารใหม่ ทำให้มีผู้โดยสารถึง 3.4 ล้านคน รองรับด้วยเนื้อที่ 170,000 ตารางฟุต สนามบินแห่งนี้จะเป็น 1 ใน 2 สนามบินที่ให้บริการในเขตเมืองบันดุงและปริมณฑล อีกแห่งหนึ่งคือท่าอากาศยานนานาชาติบันดุง มาจาเลิงกา มีแผนทำให้เป็นฐานการบินหลักของสายการบินการูดาอินโดนีเซีย เช่นเดียวกันกับไลอ้อนแอร์และอินโดนีเซียแอร์เอเชีย มีอาคารผู้โดยสาร 1 แห่ง รองรับทั้งเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ มีเนื้อที่ 2,411.85 ตารางเมตร (25,961 ตารางฟุต) และมี […]

ท่าอากาศยานนานาชาติอัคมัด ยานี

ท่าอากาศยานนานาชาติอัคมัด ยานี เป็นสนามบินในเขตเมืองเซอมารัง จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย เคยใช้งานด้านกองทัพอากาศจนถึงปี ค.ศ. 1966 หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นสนามบินพาณิชย์ สนามบินตั้งอยู่ใกล้ชายหาดมารอน ในเขตเซอมารังตะวันตก และมีแผนปลูกป่าชายเลนบริเวณชายหาดใกล้สนามบิน เพื่อพัฒนาให้เป็นสนามบินสีเขียว โครงการนี้กำหนดเสร็จในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2013 พื้นที่บริเวณนี้รู้จักกันในชื่อกาลิบันเตง ส่วนชื่อสนามบินมาจากชื่อวีรบุรุษท่านหนึ่งของประเทศ ชื่อว่า อัคมัด ยานี สนามบินแห่งนี้กลายเป็นสนามบินนานาชาติในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2004 จากการเปิดเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานจางีสิงคโปร์ ของสายการบินการูดาอินโดนีเซีย ท่าอากาศยานนานาชาติชางงีสิงคโปร์ หรือเรียกโดยทั่วไปว่าสนามบินชางงี ตั้งอยู่ในเขตชางงี เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์คาร์โก, ซิลค์แอร์, ไทเกอร์แอร์เวย์, เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ และแวลูแอร์ และเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางด้านการคมนาคมทางอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ joker123 ในปี พ.ศ. 2549 ท่าอากาศยานแห่งนี้รองรับผู้โดยสารจำนวนถึง 35 ล้านคน เพิ่มมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ท่าอากาศยานชางงีได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่สามรองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อนและท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ที่ Paya Lebar เป็นท่าอากาศยานหลักแห่งที่สามของสิงคโปร์นับจากท่าอากาศยาน Seletar […]

Scroll to top