การบำรุงสุขภาพ

ประโยชน์ของเกลือแร่

เกลือแร่ หรือ แร่ธาตุ (Minerals) คือ แร่หรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของอาหารส่วนที่เหลือเป็นเถ้าหลังจากการเผาไหม้สารอินทรีย์ทั้งหมดในเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ และเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มาก แต่ก็ขาดไม่ได้ โดยเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายในด้านการช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและควบคุมการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในทุก ๆ อวัยวะ ช่วยควบคุมการทำงานฮอร์โมน และรักษาสมดุลของกระบวนการออสโมซิส และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย เป็นองค์ประกอบของเซลล์ เนื้อเยื่อและเส้นประสาท รวมไปถึงเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน โดยร่างกายของเราจะมีเกลือแร่อยู่ประมาณ 4% ของน้ำหนักตัว เครดิตฟรี ชนิดของเกลือแร่แร่ธาตุหรือเกลือแร่ที่พบได้ในอาหารจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 60 ชนิด และที่จำเป็นต่อร่างกายมีประมาณ 17 ชนิด มีอยู่ในร่างกายและในอาหารที่เรารับประทาน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ แร่ธาตุหลัก (Macro minerals) หรือเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นเกลือแร่ที่มีอยู่ในร่างกายมากกว่าร้อยละ 0.01 ของน้ำหนักตัว หรือมีมากกว่า 5 กรัม และร่างกายของเราจะต้องการเกลือแร่เหล่านี้จากอาหารต่อวันตั้งแต่ 100 มิลลิกรัมขึ้นไป เกลือแร่ในกลุ่มนี้ เช่น แคลเซียม […]

ประโยชน์ของเอนไซม์

เนื่องจากเรามีแหล่งพลังงานจากเอนไซม์ที่จำกัด และแหล่งพลังงานนี้ก็จะสูญหายไปได้เรื่อย ๆ จากนิสัยการเลือกบริโภคอาหารของเราเอง เช่น ชอบรับประทานอาหารที่ปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่าง ๆ หรืออาหารฟาสต์ฟู้ด การดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ การรับประทานยา หรือแม้แต่อาหารที่ปรุงสุกแล้วก็จะไม่ค่อยมีเอนไซม์เหลืออยู่เลย เนื่องจากเอนไซม์จะถูกทำลายได้ง่ายโดยความร้อน ก็ล้วนแต่มีส่วนในการทำลายเอนไซม์ในร่างกายของแทบทั้งสิ้น เมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์ไม่เพียงพอ จะทำให้ร่างกายต้องดึงเอนไซม์ของตัวเองออกมาใช้ เพื่อช่วยย่อยอาหาร ทำให้มีผลเสียที่ตามมาคือ ร่างกายเสื่อมสภาพ แก่เร็วขึ้น และทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เครดิตฟรี เอนไซม์ (Enzyme) เปรียบเสมือนกับสิ่งที่เป็นตัวจุดประกายของชีวิตในร่างกาย หมายความว่าถ้าหากร่างกายของเราไม่มีเอนไซม์ ร่างกายก็จะไม่สามารถย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ และในที่สุดก็ตายลง ดังนั้นเอนไซม์จึงเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี หรือตัวคะตะลิสต์ (Catalyst) ที่จำเพาะ ซึ่งจะทำง่านร่วมกับโคเอนไซม์ (Coenzymes) โดยโคเอนไซม์ในที่นี้ก็คือพวกวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นต่อร่างกาย และวิตามินและแร่ธาตุนั้นจะไม่สามารถกระตุ้นให้ทำงานได้หากไม่ได้ทำงานร่วมกับเอนไซม์ คุณสมบัติของเอนไซม์เอนไซม์มีโครงสร้างทางเคมีเป็นโปรตีน ซึ่งประกอบไปด้วยโพลีเปปไทด์ (Polypeptide) เพียงสายเดียวหรือหลายสายที่ม้วนกันเป็นก้อนกลม มีโครงรูปที่จำเพาะ และถูกกำหนดมาโดยลำดับการเรียงตัวของกรดอะมิโน และยังมีเอนไซม์อีกจำนวนมากที่มีสารประกอบอื่นที่ไม่ใช่โปรตีนรวมอยู่ด้วยจึงทำหน้าที่ได้ เอนไซม์เหล่านี้เรียกว่า “โฮโลเอนไซม์” (Holoenzyme) เฉพาะส่วนที่เป็นโปรตีนจะเรียกว่า “กลุ่มโพรสทีติก” (Prosthetic group) ซึ่งอาจจะเป็นไอออนของโลหะเรียกว่า […]

วิธีใช้แคลเซียมกลูโคเนต

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ยาแคลเซียมกลูโคเนตเป็นยาที่จำเป็นขั้นพื้นฐานของแต่ละประเทศ สำหรับในประเทศไทยนั้นได้บรรจุยาแคลเซียมกลูโคเนตลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ และมีหลายขนาดความแรง ประชาชนทั่วไปมักคุ้นเคยกับยากลุ่มแคลเซียมชนิดเม็ดสำหรับรับประทานเท่านั้น ซึ่งก็รวมถึงยาแคลเซียมกลูโคเนตด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้ยานี้มากเกินขนาดก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงตามมาได้ ดังนั้น ก่อนการใช้ยานี้จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชก่อนเสมอ และไม่ควรไปหาซื้อยามารับประทานด้วยตนเอง เครดิตฟรี ตัวอย่างยาแคลเซียมกลูโคเนตยาแคลเซียมกลูโคเนต (ชื่อสามัญ) มีชื่อทางการค้า เช่น แคลซิออน (Calcion), แคลเซียมกลูโคเนต จีพีโอ (Calcium gluconate GPO), แคลเซียมกลูโคเนต ที.โอ. (Calcium gluconate T.O.), คาลฟอร์ต (KAL-forte) ฯลฯ แคลเซียมกลูโคเนตคือรูปแบบยาแคลเซียมกลูโคเนตยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 500 มิลลิกรัม/เม็ดยาฉีด ชนิด 10% (10 มิลลิลิตร)ยาเม็ดฟู่ละลายน้ำ ที่ประกอบด้วยเกลือแคลเซียมชนิดอื่น ๆ เช่น แคลเซียมกลูโคเนต (Calcium gluconate) 0.01 กรัม + แคลเซียมแลคเตท (Calcium lactate) 2.93 กรัม + แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium […]

วิธีใช้ผงเกลือแร่

ผงเกลือแร่ / ผงน้ำตาลเกลือแร่ / ผงละลายเกลือแร่ / เกลือแร่ชนิดผงละลายน้ำ / น้ำเกลือแห้ง / สารละลายเกลือแร่โออาร์เอส / โอ.อาร์.เอส. / ผงโออาร์เอส (Oral rehydration salt – ORS) หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า ผงเกลือแร่องค์การเภสัชกรรม (ORS GPO), ผงเกลือแร่ออรีด้า (Oreda R.O.) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้เป็นยารักษาภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ในผู้ป่วยท้องเสียหรืออาเจียนมากจากสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งกุญแจสำคัญของการใช้ผงเกลือแร่หรือโออาร์เอสก็คือ ผู้ป่วยยังต้องมีสติและสามารถจิบดื่มสารน้ำได้และระบบของการดูดซึมในลำไส้ยังทำงานได้ดี จึงจะสนับสนุนให้โออาร์เอสสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครดิตฟรี ยังมีผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มที่มักทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันมาก คือ เครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดผงหรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ (Sports drink) เช่น สปอนเซอร์ เอ็มสปอร์ต เกเตอเรด ฯลฯ ที่เป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มกันกับ ผงเกลือแร่หรือโออาร์เอส (ORS) ที่กำลังกล่าวถึงในบทความนี้ โดยหากจะกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ผงเกลือแร่หรือโออาร์เอสก็คือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีไว้สำหรับใช้ทดแทนน้ำและเกลือแร่ในผู้ป่วยท้องเสียหรืออาเจียนมาก และใช้ป้องกันภาวะช็อกเนื่องจากร่างกายขาดน้ำ ซึ่งจะมีเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายในสัดส่วนที่เป็นมาตรฐานและดูดซึมได้ดี ส่วนเครื่องดื่มเกลือแร่ก็จัดเป็นอาหารในหมวดเครื่องดื่ม มีสัดส่วนของเกลือแร่และน้ำตาลไม่เท่ากับโออาร์เอส […]

คำแนะนำในการทานเม็ดฟู่

วิตามินซีเม็ดฟู่ คือ วิตามินซีอยู่ในรูปแบบของยาเม็ดฟองฟู่ (Effervescent) ซึ่งเป็นรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ตัวยาหรือวิตามินแตกตัวและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทันทีที่สัมผัสกับน้ำ แล้วกลายเป็นสารละลาย (ซึ่งในที่นี้ก็คือวิตามินซี) โดยจะมีความแตกต่างจากรูปแบบยาเม็ดทั่วไป (Tablets) คือ ต้องนำเม็ดยามาละลายน้ำก่อน เมื่อเม็ดยาสัมผัสกับน้ำก็จะเกิดเป็นฟองฟู่ และก่อนรับประทานทานต้องรอให้ตัวยาละลายหมดก่อน ส่วนในบางคนอาจจะท้องอืดแน่นท้องได้เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แนะนำให้ทานหลังอาหารทันที ก็จะช่วยลดอาการดังกล่าวได้ เครดิตฟรี ส่วนสาเหตุที่นิยมนำวิตามินซีมาผลิตให้อยู่ในรูปแบบของยาเม็ดฟองฟู่ ก็เพราะยารูปแบบนี้มีข้อดีหลายอย่างและเป็นรูปแบบที่เหมาะกับตัวยาหรือวิตามินที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ยาที่ไวต่อแสง อากาศ และความชื้น เช่น วิตามินซี หรือวิตามินต่าง ๆ เพราะโดยทั่วไปมาตรฐานของยาเม็ดฟองฟู่จะมีความชื้นได้ไม่เกิน 0.5% ดังนั้น จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะกับยาหรือวิตามินที่สลายตัวได้ง่ายยาที่ดูดซึมยากหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนทางเดินอาหาร เมื่อยาเม็ดฟองฟู่แตกตัวอยู่ในรูปของสารละลายก็จะง่ายต่อการดูดซึม ทำให้ตัวยาดูดซึมได้ทันที และไม่ตกค้างในทางเดินอาหาร เช่น แคลเซียมคาร์บอเนตยาที่ไวต่อกรด-ด่าง เช่น กรดอะมิโน ยาปฏิชีวนะ ที่ถูกทำลายได้ง่ายในกระเพาะอาหารในภาวะที่เป็นกรดและไม่ถูกดูดซึม ซึ่งสารละลายยาเม็ดฟองฟู่จะช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในกระเพาะอาหารชั่วคราว จึงช่วยให้ยาหรือวิตามินถูกดูดซึมได้มากขึ้นยาที่ใช้ในขนาดสูง เพราะยาเม็ดฟองฟู่สามารถบรรจุตัวยาได้ถึง 2,000 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่เหมาะกับการผลิตในรูปของยาเม็ดทั่วไปอย่างไรก็ตาม การผลิตยาเม็ดฟองฟู่จะมีความซับซ้อนและต้องมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพมากกว่าการผลิตยาเม็ดทั่วไป โดยเฉพาะการควบคุมความชื้นที่ต้องควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องป้องกันแสงและความชื้นได้ดี รวมถึงยังจำเป็นต้องมีการแต่งกลิ่นรสให้ออกมาดีด้วย เพราะหากตัวยามีรสชาติไม่ดีจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการใช้ยาได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ยาหรือวิตามินในรูปแบบเม็ดฟู่มักจะมีราคาสูงกว่ายารูปแบบเม็ดทั่วไป […]

วิธีปกป้องผิวจากมลภาวะ

ในช่วงที่สภาพอากาศบ้านเราเต็มไปด้วยฝุ่น ควัน และมลภาวะอย่างนี้ นอกจากสุขภาพร่างกายจะแย่แล้ว สาว ๆ ยังรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้สุขภาพผิวของเราก็แย่ตามไปด้วย นั่นก็เป็นเพราะว่า มลพิษทางอากาศ ทำร้ายผิวได้มากกว่าที่คิดและถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของผิวรองลงมาจากแสงแดดเลยทีเดียว ไม่ว่าจะทำให้ใบหน้าหมองคล้ำ เป็นสิว มีริ้วรอย ผิวแพ้ง่าย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยอีกด้วย เครดิตฟรี เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะมัวแต่ชะล่าใจไม่ได้แล้วนะคะสาว ๆ หากไม่อยากให้ผิวเสียมากไปกว่านี้ละก็ รีบมาดู วิธีปกป้องผิวจากมลภาวะ เอาไว้กันดีกว่า พูดเลยถึงแม้จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ดีกว่าไม่ป้องกันหรือไม่ทำอะไรเลย เพราะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานวันเข้าอาจจะเป็นเรื่องที่สายเกินแก้ก็ได้นะคะ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศ ทำร้ายผิวอย่างไร มลพิษทางอากาศในปัจจุบันนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ควันจากท่อไอเสียรถ ควันบุหรี่ ควันจากการเผาไหม้ รวมไปถึงฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศ ซึ่งมลพิษบางชนิดนั้นมีขนาดที่เล็กมาก เรียกได้ว่าเล็กกว่าขนาดรูขุมขนของเราถึง 20 เท่าเลยทีเดียว ดังนั้นจึงไม่แปลกที่มลพิษเหล่านี้จะสามารถซึมเข้าสู่รูขุมขนของเราได้อย่างง่ายดาย และเมื่อเข้าสู่ชั้นผิวแล้วก็จะมีการไปทำลายชั้นคอลลาเจนและชั้นไขมัน ซึ่งถือเป็นชั้นแรก ๆ ที่เป็นเกราะช่วยปกป้องผิวของร่างกาย เมื่อถูกทำลายมาก ๆ เข้าจึงเป็นสาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาผิวตามมาหลายอย่าง เช่น ผิวหน้าหมองคล้ำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ ผิวอุดตัน เป็นสิว มีจุดด่างดำ มีริ้วรอย […]

วิธีทำหน้าเรียวโดยธรรมชาติ

ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับจริง ๆ ว่าเทรนด์หน้าเรียว (V-shape) กำลังมาแรงมาก โดยเฉพาะในหมู่สาว ๆ วัยรุ่น วัยทำงาน ที่นิยมไปฉีดโบท็อกซ์ลดกราม เมโสแฟตสลายไขมัน ลดแก้ม ลดเหนียง และอีกมากมาย ซึ่งบางคนเสียเงินไปกับคอร์สเหล่านี้ถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว แต่สำหรับใครที่งบน้อย และไม่อยากเจ็บตัว มีวิธีง่ายๆดังนี้ เครดิตฟรี วิธีทําให้หน้าเรียว ด้วยการบริหารหน้าเรียวหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับการบริหารหน้าเรียว หรือโยคะหน้า ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดแก้ม และบริหารกล้ามเนื้อ ทำให้ใบหน้าของสาว ๆ ดูตึงกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแบบไม่ต้องทนเจ็บตัวเลย โดยมีทั้งหมด 5 ท่า ดังนี้ เริ่มจากดูดแก้มทั้ง 2 ข้างเข้าหากันจนปากจู๋ ทำค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาที ทุกวัน ท่านี้จะช่วยทำให้แก้มย้อย ๆ ของสาว ๆ ตึงกระชับขึ้น อมลมไว้ในแก้มข้างใดข้างหนึ่ง จากนั้นดันอากาศจากแก้มด้านหนึ่งไปยังแก้มอีกด้านหนึ่ง สลับกันไปมา ประมาณ 15-20 วินาที ใช้ลิ้นแตะที่เพดานปาก จากนั้นฉีกยิ้มแบบเห็นฟัน แล้วยืดคอขึ้นด้านบนให้รู้สึกตึงที่สุด ทำค้างไว้ประมาณ 10 วินาที […]

Scroll to top