ท่าอากาศยานด่งเฮ้ย

ท่าอากาศยานด่งเฮ้ย

ท่าอากาศยานด่งเฮ้ย เป็นท่าอากาศยานในเมืองด่งเฮ้ย เมืองหลักของจังหวัดกว๋างบิ่ญ ประเทศเวียดนาม ใกล้แขวงคำม่วนของประเทศลาว ทางวิ่งมีขนาด 2400 x 45 เมตร สนามบินแห่งนี้สามารถจุผู้โดยสารได้ 500,000 คนต่อปี นักล่าอาณานิคมชาวฝรั่งเศสได้สร้างลานบินขึ้นที่นี่โดยยังไม่ได้ลาดยางในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1930 เพื่อรองรับการทำสงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 ต่อมาเวียดนามเหนือได้พัฒนาสนามบินแห่งนี้เป็นฐานทัพเพื่อใช้ขนส่งทหารและยุทโธปกรณ์ไปโจมตีเวียดนามใต้ การปรับปรุงสนามบิน (โครงสร้างปัจจุบัน) เริ่มต้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยมีกำหนดเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2549 แต่มาแล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวแรกของสนามบินแห่งนี้มาจากท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่ายในกรุงฮานอย joker123 ณ ปี พ.ศ. 2551 ท่าอากาศยานด่งเฮ้ยเป็นหนึ่งในสนามบินพาณิชย์สามแห่งในภูมิภาคชายฝั่งตอนกลางเหนือของประเทศ อีกสองแห่งได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่ายในเมืองฮเว้ (ห่างจากด่งเฮ้ยไปทางทิศใต้ 144 กิโลเมตร) และท่าอากาศยานวิญในจังหวัดเหงะอาน (ห่างจากด่งเฮ้ยไปทางทิศเหนือ 155 กิโลเมตร)เวียดนาม มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีประชากรประมาณ 94.6 […]

Scroll to top