ท่าอากาศยานนานาชาติจูลาย

ท่าอากาศยานนานาชาติจูลาย

ท่าอากาศยานนานาชาติจูลาย เป็นท่าอากาศยานในจูลาย ประเทศเวียดนาม อยู่ใกล้กับเมืองตามกี่ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดประจำจังหวัดกว๋างนาม สนามบินนี้ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจเปิดจูลาย เขต Núi Thành สนามบินถูกก่อตั้งในช่วงสงครามเวียดนาม ในฐานะสนามบินรบแห่งหนึ่ง โดยกองทัพเรือสหรัฐ แต่หลังจากที่ไซ่ง่อนเสียกรุง สนามบินก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง จนในวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2004 อาคารผู้โดยสารได้ถูกก่อสร้างขึ้น และในวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 2005 เที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวแรกจากท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ตของโฮจิมินห์ ได้ลงจอดที่นี่ในปี ค.ศ. 2008 ท่าอากาศยานจูลาย กลายเป็นท่าอากาศยานที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ ครอบคลุมเนื้อที่ 30 ตารางกิโลเมตร มีทางวิ่งยาว 3,050 เมตร สนามบินแห่งนี้ มีรถโดยสารเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับตัวเมือง เพื่ออำนวยความสะดวก โดยเชื่อมต่อกับเมืองตามกี่และกว๋างหงายฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ joker123 อาคารทรงซิโนโปรตุกีส กับการทาสีเหลืองทุกอาคารในเมืองเก่าฮอยอัน เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมือง ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบน […]

Scroll to top