ท่าอากาศยานนานาชาติวิญ

ท่าอากาศยานนานาชาติวิญ

ท่าอากาศยานนานาชาติวิญ เป็นท่าอากาศยานในเมืองวิญ จังหวัดเหงะอาน ประเทศเวียดนาม เป็นสนามบินที่ผสมผสานการใช้งานเชิงพาณิชย์และการทหาร เคยเป็นหนึ่งในสองฐานทัพที่สำคัญของเวียดนาม อีกแห่งหนึ่งคือฐานทัพซาเลิม ในฮานอย ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2002-2015 มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 43.89% ซึ่งถือว่าเพิ่มเยอะที่สุดในประเทศ และในปี ค.ศ. 2014 มีจำนวนผู้โดยสารถึง 1.25 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2015 ได้เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ รองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี[ฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากร 6,472,200 คน (พ.ศ. 2552) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวียดนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดงจดดงพลองมะค่า ่จดฮ่องกงในไทยอำเภอโนนสูงอุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมี และงานหัตถกรรม ฮานอยตั้งอยู่ที่ 21°2′ เหรือ 105°51′ ตะวันออก […]

Scroll to top