ท่าอากาศยานหลวงน้ำทา

ท่าอากาศยานหลวงน้ำทา

ท่าอากาศยานหลวงน้ำทา เป็นท่าอากาศยานในประเทศลาว ตั้งอยู่ 6 กิโลเมตรทางใต้ของเมืองหลวงน้ำทา ท่าอากาศยานถูกปิดลงระหว่างปี 2006 และ 2008 สำหรับการปรับปรุงที่ยื่นออกมาจากรันเวย์ 1,200 เมตรถึง 1,600 เมตรที่ช่วยให้เครื่องบินขนาดใหญ่เช่น เอทีอาร์ 72 ที่จะใช้สนามบินและสร้างใหม่ 700 ตร.ม. อาคารผู้โดยสารภายหลังเมื่อพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชเสด็จสวรรคตแล้ว เชื้อพระวงศ์ลาวต่างก็แก่งแย่งราชสมบัติกัน จนอาณาจักรล้านช้างแตกแยกเป็น 3 ส่วนคือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ ต่างเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน และเพื่อชิงความเป็นใหญ่ต่างก็ขอสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรเพื่อนบ้าน เช่น ไทย พม่า เพื่อขอกำลังมาสยบอาณาจักรลาวด้วยกันในลักษณะนี้ ในที่สุดอาณาจักรลาวทั้ง 3 แห่งนี้จะตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยาม ในปี ค.ศ. 1778 joker123 สยามได้ปกครองดินแดนลาวทั้งสามส่วนในฐานะประเทศราชรวม 114 ปี ในระยะเวลาดังกล่าวอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ได้ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1828 เนื่องจากในปี ค.ศ. 1826 เจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ได้พยายามทำสงครามเพื่อตั้งตนเป็นอิสระจากสยาม ทว่าหลังการปราบปรามของกองทัพไทยอย่างหนัก พระองค์เห็นว่าจะทำการไม่สำเร็จจึงตัดสินพระทัยหลบหนีไปพึ่งจักรวรรดิเวียดนามจนถึง ค.ศ. 1828 […]

Scroll to top