ท่าอากาศยานเถาะซวน

ท่าอากาศยานเถาะซวน

ท่าอากาศยานเถาะซวน เดิมชื่อ ท่าอากาศยานซาวหว่าง เป็นท่าอากาศยานในเมืองซาวหว่าง อำเภอเถาะซวน จังหวัดทัญฮว้า ประเทศเวียดนาม ทางวิ่งมีขนาด 3,200 × 45 เมตร สนามบินแห่งนี้สามารถจุผู้โดยสารได้ 500,000 คนต่อปี เป็นฐานทัพอากาศและจะทำหน้าที่เที่ยวบินโยธาตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ทัญฮว้า เป็นจังหวัดในภูมิภาคชายฝั่งตอนกลางเหนือของประเทศเวียดนาม ขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ห้า และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สามในบรรดาเขตการปกครองระดับบนสุดของเวียดนามทั้ง 63 แห่ง เมืองหลักและเมืองใหญ่ที่สุดของจังหวัดคือเมืองทัญฮว้า จังหวัดนี้มักถูกเรียกว่า ซื้อทัญ ซึ่งแปลว่า ดินแดนทัญฮว้า ในภาษาเวียดนาม joker123 จังหวัดทัญฮว้ามีพื้นที่ 11,133.4 ตารางกิโลเมตร และประชากรประมาณ 3.5 ล้านคน มีนครประจำจังหวัด 2 นคร (คือทัญฮว้าและเสิ่มเซิน) เมืองระดับอำเภอ 1 เมือง (คือบี๋มเซิน) และอำเภอ 24 อำเภอ นครเสิ่มเซินมีชื่อเสียงในด้านที่พักตากอากาศทางทะเล อยู่ห่างจากเมืองทัญฮว้าไปประมาณ 16 กิโลเมตร ส่วนเมืองบี๋มเซินก็เป็นย่านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ […]

Scroll to top