ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำศัลยกรรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำศัลยกรรม

ปัจจุบันนี้การ ศัลยกรรม ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คนทุกเพศทุกวัยต่างให้ความสนใจที่จะสร้างความงามในแบบฉบับที่ตนเองต้องการ แม้ว่าจะไม่ได้สวยงามมาตั้งแต่เกิดแต่ปัจจุบันนี้เราก็สามารถจะสวยตามที่ต้องการได้ด้วยมือของแพทย์ศัลยกรรม ซึ่งการศัลยกรรมสามารถศัลยกรรมได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เช่น การเสริมนม การเสริมก้น การผ่าตัดตกแต่งใบหน้า เป็นต้น การศัลยกรรมแต่ละส่วนใช่ว่าจะสามารถทำการศัลยกรรมได้ตาที่ต้องการเสียทั้งหมด เพราะแพทย์จะต้องทำการประเมินก่อนว่าการทำผ่าตัดมีความจำเป็นหรือไม่สำหรับปัญหาที่ต้องการแก้ไข เครดิตฟรี ในกรณีของการผ่าตัดดวงจาเพื่อทำตาสองชั้นก็เช่นเดียวกันที่ไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะต้องทำด้วยวิธีการผ่าตัด ซึ่งโดยมากคนไข้ที่เข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่บริการด้านการ ศัลยกรรม จะเข้ามาบอกเล่าและอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับหนังตาของตนเอง เพื่อให้แพทย์รับรู้ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายและเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต เช่น อาการตาบวมที่ส่งผลให้ชั้นหนังตาลดต่ำลงมาหรือย้อยลงมาอยู่ที่บริเวณด้านหางตา ซึ่งเมื่อพิจารณาดูโดยรวมไม่สวยเหมือนตอนที่หนังตายังไม่บวมห้อยลงมา อาการเปลือกตาหย่อนจนทำให้ชั้นหนังตามีขนาดที่เล็กลง เป็นต้น โดยแพทย์จะทำการรับฟังและพิจารณาถึงลักษณะที่แท้จริงกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้าง ซึ่งส่วนมาแล้วคำตอบที่แพทย์บอกกับคนไข้ที่เข้ามาปรึกษามักจะถูกใจคนไข้นั่นคือ ต้องทำการผ่าตัดที่บริเวณชั้นหนังตาบน การผ่าตัดที่บริเวณตาบนเพื่อทำการตัดหนังที่หย่อนคล้อยลงออกไป หรือทำการตัดชั้นไขมันที่อยู่ในเปลือกตาออกไปเพื่อลดขนาดของชั้นหนังตาให้บางลงและไม่ห้อยลงมาบังชั้นหนังตา พร้อมทั้งทำการเย็บชั้นหนังตาขึ้นมาใหม่ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับดวงตา ลักษณะของปัญหาที่เมื่อทำการผ่าตัด ศัลยกรรมแต่ก็ใช่ว่าการผ่าตัดสร้างชั้นตาทุกครั้งจะสามารถสร้างชั้นตาที่สวยงามและเหมาะสมกับดวงตาและใบหน้าทุกครั้ง ซึ่งลักษณะของปัญหาที่เมื่อทำการผ่าตัด ศัลยกรรม แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นจากการศัลยกรรมออกมาไม่สวยดังที่ต้องการ คือ เมื่อทำการยกคิ้วหรือเลิกคิ้วขึ้นแล้ว ชั้นตาที่มีอยู่มีลักษณะที่เหมาะสม เส้นชั้นตาชัดเจน เปลือกตามีความหนาที่พอดีไม่บวมเท่ากับขนาดของเปลือกตาในขณะที่ไม่เลิกคิ้ว เมื่อทำการยกคิ้วหรือเลิกคิ้วแล้ว ลักษณะของคิ้วและเปลือกตาบนรับกันอย่างสวยงาม แต่เมื่อลดคิ้วลงเปลือกตาด้านบนหย่อนลงมา โดยเฉพาะบริเวณหางตาส่งผลให้ดวงตาดูเศร้า เหนื่อยล้าและแก่ไม่น่ามาอง ลักษณะชั้นตาเดิมเหมาะสมกับดวงตาและใบหน้า ชั้นตาเดิมที่มีอยู่แล้วมีความเหมาะสมกับดวงตาไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป เมื่อมองโดยรวมแล้วชั้นตาไม่ได้ทำให้ใบหน้าดูหน้าเกลียดไม่สวยงาม เพราะว่าการทำชั้นตาถ้าเกิดความผิดพลาดแล้วจะส่งผลให้ชั้นหนังตาเปลี่ยนไปอย่างถาวร การที่จะนำชั้นหนังตาให้เหมือนเดิม 100% นั้นเป็นไปได้น้อยมาก ดังนั้นเมื่อทำการปรับเปลี่ยนลักษณะของชั้นตาแล้ว ชั้นหนังตาก็จะเปลี่ยนไปตลอด […]

Scroll to top